Præster i samråd i Folketinget

Internationale præster og KIT får foretræde
for Folketingets Integrationsudvalg.Internationale præster og Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT) er kaldt til samråd i integrationsudvalget torsdag den 1. februar for at forklare sagen om problemerne med at få udenlandske forkyndere til landet pga. et nyt lovforslag.VKO-flertallet er ved at stramme udlændingeloven igen. Det handler om familiesammenføringsregler, men man har samtidig kædet udenlandske forkyndere ind i loven og stillet krav om, at de består en dansk- og en integrationsprøve på den danske ambassade i deres hjemland, før de kommer til Danmark. Det vil ramme bl.a. den katolske kirke og flere frikirker hårdt.

Måske opblødning på vej

KIT er høringsberettiget i alle lovforslag om udlændinge og har stillet ændringsforslag til loven. Mellem 1. og 2. behandling af loven ser der ud til at være en opblødning, så man muligvis kan lade udenlandske forkyndere komme ind på et turistvisum for så at bestå prøven her i landet indenfor 3 måneder.
I KIT er man helt indforstået med, at udenlandske forkyndere skal lære dansk og skaffe sig kundskaber om Danmark, men at 3 måneder er for kort tid og synes i øvrigt, at lovforslaget lægger urimelige hindringer i vejen for udenlandske forkyndere. Hvis formålet med loven er at holde ”religiøse forkyndere med ekstremistiske synspunkter” ude af landet, så vil det næppe ske med det foreliggende forslag, man vil til gengæld ramme 75-100 kristne missionærer om året.
I skrivende stund ved vi ikke, hvordan samrådet er gået.