Evangelist afviste rygter

Foreningen Evangelist havde inviteret Gørløse-borgerne til dialogmøde i Gørløse Forsamlingshus. En gruppe Gørløse-borgere havde inden mødet uddelt en boykotfolder.Evangelist er ofte i medierne og de hævder selv, at meget af det, som bliver skrevet, er løgn og fejlinformation. Derfor inviterede de mandag den 5. februar borgerne i Gørløse til dialogmøde om påstandene.

Blandt deltagerne i panelet var Christian Hedegaard, Lena Løbner og René Sørensen fra Evangelist.

For nylig besøgte en Gørløse-borger Arnborg og opridsede 19 påstande om Evangelist. Påstandene er spredt via medierne. Men Evangelist opfatter dem som løgne og misforståelser og valgte at invitere Gørløse-borgerne til dialog i Gørløse Forsamlingshus mandag den 5. februar.
Kun mennesker med bopæl under 3330 havde sammen med pressen adgang til mødet, hvor der var sat stole op til 150.

Lokal boykot af mødet

Gørløse-borgerne var inviteret til mødet via en husomdelt invitation. Efterfølgende uddelte en gruppe Gørløse-borgere en boykotfolder: ”Støt ikke Evangelist, bliv væk fra deres møde mandag den 5. februar”. På mødet blev der givet udtryk for, at nogle var blevet truet til at blive væk. Alligevel var der et rimeligt fremmøde. Omkring 70-80 mennesker deltog, 10-15 fra Evangelist, mange fra pressen og omkring 30 lokale.
Der var mange spørgsmål fra de lokale, men gennemgående var det, at man ved meget lidt om Evangelist, bortset fra, hvad man har læst i pressen.

Reel og sober dialog

I panelet deltog René Sørensen, formand for Evangelist, Lena Løbner og Christian Hedegaard, medarbejdere i Evangelist, David Klit, medlem af Evangelist´s bestyrelse, Ingrid Wredstrøm, frivillig medarbejder i Evangelist og skoleleder på Musketerskolen i Hillerød og sidst, men ikke mindst, sognepræst Vagn Folkerman. Sidstnævnte er en god ven af Evangelist og havde lovet at svare på teologiske spørgsmål omkring frikirker i al almindelighed, Evangelist i særdeleshed og om folkekirkelig praksis omkring disse ting. Han kom til at spille en væsentlig rolle i aftenens dialog, hvor han kunne påvise at en del praksis hos Evangelist også finder sted i Den Danske Folkekirke.

Sognepræsten
vil bygge bro

Christian Hedegaard gav udtryk for, at han for få dage siden havde siddet i en samtale med den lokale sognepræst, Karen Marie Sø Leth-Nissen, som finder det vigtigt, at der er plads til alle i sognet og at vise sammenhold. Hun vil tage initiativ til at samle alle foreninger, inklusive Evangelist, i Gørløse til en drøftelse af muligheden for et større samarbejde mellem lokalsamfundets foreninger.

Husopkøb, polske arbejdere
og alkoholbevilling


Artiklen fortsætter efter annoncen:Sognepræst Vagn Folkermann var med i panelet.

Flere ville vide, hvor mange huse, Evangelist ejer i Gørløse ,og svaret lød: 0. Evangelist´s virke i Gørløse startede med, at Karen og Christian Hedegaard købte et hus og hjalp mennesker i nød i deres eget hjem. Efterhånden voksede arbejdet og folk, der var interesseret i Evangelist eller måske medarbejdere, købte huse. Der opstod et spændende nabofællesskab, hvor man løber meget ud og ind hos hinanden og griller sammen om sommeren. David Klit fra Evangelists bestyrelse ejer flere huse i Gørløse, og nogle af dem er lejet ud til medarbejdere i Evangelist. Det blev slået fast, at Evangelist ingen planer har om at ”overtage” Gørløse, sådan som det er fremstået flere steder i pressen.
Fagforeningen 3F har i pressen været ude med voldsomme angreb på Evangelist for at benytte polsk, underbetalt arbejdskraft ved husbyggeri. En mødedeltager, nabo til byggeriet, trak spørgsmålet frem og kunne fortælle, at de polske arbejdere havde boet i en campingvogn på grunden, mens de arbejdede på huset.
Det afviste David Klit, som ejer huset. Under ombygningen kunne han ikke få dansk arbejdskraft, dem er der mangel på. Han henvendte sig til et firma, der har polsk, organiseret arbejdskraft i Danmark, organiseret i Kristelig Fagforening og overenskomstmæssigt lønnet. Den første uge boede de et sted, de selv havde skaffet, derefter rykkede de ind i et sommerhus, som David Klit lejede til dem. Campingvognen i haven fungerede som skurvogn og var arbejdernes kaffestue. Sagen blev rejst af 3F, efter at de polske arbejdere var færdige med arbejdet og rejst igen. Men der var intet at komme efter.
Der blev også spurgt til den nye forpagter af Gørløse Forsamlingshus. Han er ikke en del af Evangelist, men er en kristen og hører til Evangelist´s venner. Af pressen er det fremgået, at han hverken har næringsbrev eller alkoholbevilling. På mødet fremviste han begge dele og fortalte i øvrigt, at han er kommet til Gørløse for at drive forretning og er der for kundernes skyld.
En spørger gav udtryk for, at der i Gørløse er en gruppe hardlinere på 10-15 personer, ud af en befolkning på godt 1000, som skaber problemerne i forhold til Evangelist.

Beboerne glade
for mødet

Efter mødet talte Udfordringens udsendte med flere lokale. De var glade for Evangelist´s initiativ til mødet. ”Man hører jo så meget, og det har været godt at få aflivet nogle af de mange rygter.” Flere gav udtryk for, at de ikke har noget imod Evangelist og ønsker, at man skal leve fredeligt og godt sammen i det lille landsbysamfund. Som én udtrykte det: ”Der skal være plads til os alle sammen.”