Her er hverdagen ekstrem!

For anmelderen var en bog med livshistorier fra Etiopien en både stor, stærk, smuk og berigende oplevelse at læse, og den berørte ham dybt.Ekstrem! Ja, det vil sige: Det er jo ikke lige på den måde, de fleste af os her oppe i det lille nordlige Danmarks-smørhul oplever tilværelsen. Men ikke alle er lige privilegerede. Derfor er det virkelig et sandt ord, når forlaget om denne bog selv skriver, at den er ”en tiltrængt tankevækker”.Carsten Skovgaard-Holm har interviewet 11 modige mænd og tre stærke kvinder, dertil et ungt ægtepar; alle etiopiere og alle under eget himmelstrøg. Det er vidt forskellige livshistorier, vi her præsenteres for, men der er også træk, der forener:
Dels er alle de interviewede under en eller anden form tilknyttet den evangelisk-lutherske Mekane Yesus-kirke, der gennem mange år har oplevet en nærmest eksplosiv vækst i landet, og som Luthersk Missionsforening herhjemme samarbejder med. Selvfølgelig kendte jeg godt kirken af omtale, men disse 15 samtaler med nogle af dens medlemmer – varme og indlevede, som de er – lod mig komme indenfor og gav mig ikke alene én på tankevækkeren, men også én på opleveren.

Læst i et stræk

Normalt læser jeg ikke en bog ud i ét stræk; dette var en undtagelse. Bagefter var jeg en anden. Det var en både stor, stærk, smuk og berigende oplevelse. Jeg blev dybt berørt, gjorde jeg.
Det er levet liv, er det – med alt, hvad dette indebærer af glæder og sorger, tro, håb og kærlighed.

Formålet med bogen

Og dels peger alle livs-fortællingerne, som Carsten Skovgaard-Holm skriver, frem mod dén ene ting:
”Jesus har fuldstændig ændret deres liv. Det er det, de først og fremmest vil fortælle om. Eller rettere: Det er ham, de først og fremmest vil pege på – ham, der ændrede deres tro og tilværelse. Det er også formålet med denne bog: Gennem nogle personlige livshistorier at pege på Jesus Kristus som den, der kan ændre menneskers liv – nu og for evigt” (s. 7).

Har lidt utrolige afsavn

Mange af mændene er enten lærere, prædikanter eller evangelister i kirken og har lagt utrolige ofre og afsavn i at nå til, hvor de står i dag; sine steder er bogen nærmest en decideret 2007-illustration af Paulus’ ord i 1. Kor. 4,11-13.
Men som en bibelskole-lærer udtrykker det: ”… så kom jeg til at tænke på David Livingstone og de andre pionerer, som bragte evangeliet til Afrika. Hvad gjorde de? De forlod deres gode liv derhjemme og gik i døden for missionens sag. Når de gjorde det, måtte jeg også kunne give mit liv for Jesus” (s. 14).

Uomgængelig læsning

For den, hvis hjerte brænder for missionen – og for den, der blot vil vide lidt mere – og for den, der måske endog tør give sig selv mulighed for alvorligt at sætte sit eget liv i perspektiv: for den person er disse etiopiske livshistorier uomgængelig læsning.
Hverken mere eller mindre. Det er kristen dokumentarisme på et endog meget højt plan.

Carsten Skovgaard-Holm: Ekstrem hverdag. Livshistorier fra Etiopien
125 sider • 178 kr.
LogosMedia