Efter Muhammed-krisen

Danmark blev i februar 2006 ramt af den største internationale politiske krise siden 2. Verdenskrig, Mu-hammed-krisen, som nu ligger bag os. Eller gør den?I den situation er det vel vigtigt at finde ud af, hvad vi kan lære af krisen, og hvordan kristne kan være med til at forebygge sådanne kriser i fremtiden. 
Det har skriftserien Ny Mission lavet et temahæfte om: „Anerkendelse og mission – efter Muhammedkrisen.“ 
Hæftet består af seks væsentlige artikler samt et flot forord af Mogens S. Mogensen. Ud fra erfaringer, vi har i kristen mission rundt om i verden og i Danmark fra mødet med muslimer og tilhængere af andre religioner, gøres overvejelser om, hvordan vi kommer videre efter Muhammed-krisen, og hvordan vi kan leve sammen som kristne og muslimer i det fælles samfund.
I hovedartiklen „Anerkendelse og mission“ fremlægger Hans Raun Iversen otte teser om, hvordan vi kan omgås mennesker af anden kultur og tro i Danmark. Theodor Jørgensen rejser spørgsmålet, om den kristne missionsforpligtelse, som er uopgivelig for kirken, kan forenes med anerkendelsen af andre religioner i et demokratisk og multireligiøst samfund.
Leif Andersen forholder sig – i en vigtig artikel – til spørgsmålet om forholdet mellem anerkendelse og mission. Løsningen ligger i Luthers toregimentelære, der giver mulighed for to forskellige tilgange til islam, og han gør opmærksom på, at vi i tiden efter 1695 tilpassede det danske samfund, så det kunne give plads til det jødiske samfund uden krav om assimilation.
Bodil Skjøtt arbejder med spørgsmålet om at leve sammen og ved siden af hinanden i artiklen „Den jødiske Diaspora.“, mens tidligere missionær, nu leder af Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense, Leif Munksgaard, giver en missionærs minoritetserfaringer fra muslimske lande. I den sidste artikel fortæller Safet Bektovic om muligheder for gensidig anerkendelse i Danmark.
Hæftet giver materiale til nogle værdifulde og lærerige samtaler i menighedssammenhænge om dette vigtige emne.
 
Mogens S. Mogensen (red.):
Anerkendelse og mission
– efter Muhammedkrisen
Ny Mission nr. 11
102 sider • 128 kr.
Unitas i samarbejde med Dansk Missionsråd