Sognepræst slipper for sag

Det er o.k. at tolke folkekirkens bekendelsesskrifter, fordi det er historiske dokumenter. Derfor slipper sognepræst Kaj Mogensen fra Lodbjerg i Thy for tiltale.

Søren Lodberg Hvas.

Sagen blev indgivet af Århus-teologen Finn B. Andersen, der klagede til biskop og Kirkeministeriet over, at Kaj Mogensen direkte går imod bekendelsesskriftet Confessio Augustanas (Den Augsburgske Bekendelses) artikel 17 om dommen på den yderste dag.
Finn B. Andersen beskyldte Thy-præsten for at afvise dele af den officielle folkekirkelige bekendelse og ønskede med klagen at få en modificering af Mogensens udtalelser om, at han tror, alle mennesker bliver frelst i sidste ende.
Kirkeministeriet afviser klagen med en henvisning til biskop Søren Lodberg Hvas’ høringssvar, hvor han siger, der ikke har været klager fra de sogne, hvor Kaj Mogensen er præst. Desuden mener biskoppen selv, at man må fortolke bekendelsesskrifterne.
-nord