Udsendelse på israelsk TV2 om messianske jøder

En udsendelse på israelsk TV2 i fredags om messianske jøder:

Familien Mortensen i Tel Aviv er udsendt af Den Danske Israelsmission.

– Det var noget af det mest positive, der har været bragt om de messianske jøder, siger pastor Jan Mortensen, udsendt af Israelsmissionen til Tel Aviv.
– Udsendelsen beskrev de messianske jøder som en del af det jødiske folk. De tjener i hæren og lever jødisk. Den viste blandt andet lidet flatterende skjulte klip fra de ortodokse antimissionærer, der demonstrerer mod de noget mere normale messianske jøder. Sympatien var med andre ord hos de messianske jøder, fortæller Jan Mortensen.
-nord