Hvad vi kan gøre

Hvad skal vi gøre for at opleve Guds kraft i vores liv?Selv mennesker, der tvivler på at Gud er til, kan bede en bøn om hjælp, når det brænder rigtigt på.
Ofte er vi meget overfladiske og glemmer at sige tak. Utaknemligt ignorerer vi Gud ved at give alt muligt andet æren. Hvad mon Gud mener om det?
Modne kristne ønsker imidlertid ofte mere end dette overfladiske forhold. De ønsker at blive fyldt med hans Hellige Ånd. De vil opleve, at han bruger dem, taler til dem og virker i deres liv. Og det er muligt.
Rigtig mange af Udfordringens læsere har dette ønske. For når man jævnligt læser om, hvad Gud gør for andre, så tænker man: Hvordan sker det for mig?
I Bibelen er der nogle klare vink om, hvad vi skal gøre.
Tro trods alt. ”Den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham.” (Hebræerbrevet 11,6). Gør dig klart, at hver gang du tvivler, så dræber du muligheden for at opleve mere med Gud. Tro skaber muligheder.
Gør op med synd. I det moderne Europa tror vi, at vi kan gøre nøjagtigt som vi lyster og alligevel være kristne. Men det er en løgn, for det, der passer os selv, er ofte synd. Hvis vi vil have med Gud at gøre, så må vi tillade Helligånden at afsløre, hvor vi har vores problem, så vi kan angre og bede om tilgivelse.
Følg Guds vejledning. Når vi i vores sind mærker, hvad der er rigtigt, så skal vi tage konsekvensen og følge den indre stemme. Det nytter ikke at kende Bibelen, hvis man ikke følger den. Selv om man er vokset op som kristen, er medlem af en kirke og betragtes som en kristen, så nytter det ingenting, hvis man ikke lever efter det, man tror på. Jesus sagde: Følg mig!
Træf de rigtige valg. Ofte koster det at vælge Guds vej. Tit handler det faktisk om ikke at gøre det, man har lyst til, men i stedet at bære andres byrder eller give afkald på noget. Uh, det kan vores egoistiske natur ikke fordrage. Og den Onde visker: Tænk nu først på dig selv! Men det er alle disse små og store daglige valg, der leder væk fra eller ind i Guds vidunderlige nærvær.
Så husk det, når du i dag skal vælge. Jesus lover, at ingen giver afkald på noget for hans skyld uden at få det ”mangedobbelt igen i denne verden og evigt liv i den kommende verden” (Lukas 18,30).