Præster mest tilfredse

Brandmænd, præster og fysioterapeuter hører til de mest tilfredse medarbejdere og er generelt mere lykkelige end folk i andre typer af job.En spørgeundersøgelse fra General Social Survey (GSS), University of Chicago, viser at 87 pct. af de adspurgte præster er meget tilfredse med deres job. Lige efter dem på tilfredshedsbarometret optræder brandmænd og fysioterapeuter med hhv. 80 og 78 pct. ”meget tilfredse”.
De mindst tilfredse er ufaglærte arbejde, tøjsælgere og pakkeriarbejdere, hvor kun en femtedel i gennemsnit er meget tilfredse med deres job.