Baptistmenighed lukker

På et menighedsmøde den 14. april blev det besluttet at nedlægge baptistmenigheden Fredericia Frikirke med udgangen af maj måned i år.Menighedsmødet blev på opfordring fra menighedsrådet indkaldt og ledet af repræsentanter fra Baptistkirkens landsledelse, skriver Baptistkirkens nyhedsbrev. Fredericia Baptistmenighed blev stiftet i 1950 med 28 medlemmer. I dag tæller menigheden 23 medlemmer.
Der er flere grunde til, at kirken må dreje nøglen om. Grundlaget for en selvstændig baptistmenighed i Fredericia er ikke til stede, da menighedens præst Gert Rostrøm fratrådte 31. marts, kirkens genbrugsbutik er lukket og der kun er 5-6 aktive medlemmer tilbage – så de økonomiske ressourcer er for få.
-nord