Sygehuse bør tage tro alvorligt

Mennesker, der har en tro, har rent statistisk en nedsat risiko for at blive ramt af sygdom og kommer sig også hurtigere efter deres sygdom.-Troen og dens udøvelse kan vise sig at være et af de store uudnyttede potentialer i det danske sundhedssystem, siger dr. cand.theol. Niels Christian Hvidt til Jydske Vestkysten. Han forsker i emnet tro og helbred på Syddansk Universitet.
Forskning peger på, at tro og religion bør have en naturlig plads på sygehusene, men når sygehuslæger møder patienter med behov for at tale om livets store spørgsmål, må de ofte afvise dem på grund af travlhed, skriver Jyske Vestkysten.
-nord