Alfred Wejse fylder 60

Koordinator Alfred Wejse fra Frederikshavn
fylder 60 år den 31 maj. De seneste 10 år har han været ansat i Kristelig Fagbevægelse, hvor han er koordinator for Hjørring afdeling og salgsteamleder. Han går positivt til sine arbejdsopgaver med holdningen ”smil til verden, så smiler den igen”.
Tidligere har han i 20 år været leder af Frederikshavn Sømandshjem & Hotel, som han stadig er formand for. Han har siddet i Indenlandsk Sømandsmissions hovedbestyrelse i 25 år og er deres kasserer. Desuden er han formand for Indre Mission i Frederikshavn.
Engelbrekt