Gudstjeneste for udviklingshæmmede i Aabenraa

Onsdag den 30. maj 2007 holder Sct. Nicolai kirke i Aabenraa sammen med LEV (Livskvalitet, egenkultur og værdighed) i Sønderjylland gudstjeneste målrettet mod udviklingshæmmede. Sognepræst Jørgen Jørgensen leder, og der er åben for alle. LEVs kor synger for på salmerne, og der er altergang.