Den store himmelflugt

Amerikanske Kathy Bartalskys selvbiografiske værk Soaring on broken wings er netop oversat til dansk og udgivet på Lohses Forlag med titlen Himmelflugt på stækkede vinger. I bogen beskriver Kathy, hvordan hun har oplevet tre familiemedlemmers død.Første del af bogen udspiller sig i USA og beskriver Kathys første år med ægtemanden Steve. Anden del er en beskrivelse af de 15 intense måneder, familien boede i Cameroun og Etiopien, mens Steve fløj helikopter for Helimission.
Selvbiografien er tydeligvis tænkt som et vidnesbyrd om Guds trofasthed og kærlighed. Jeg forsøgte derfor også gennem bogen at bære over med den karakteristiske amerikanske skrivestil, der byder på store armbevægelser og et forholdsvis unuanceret verdensbillede.
Måske lykkedes det mig ikke helt at adskille det velmenende vidnesbyrd og den skrivestil, jeg personligt ikke bryder mig særligt om. I hvert tilfælde oplevede jeg ikke bogen som en opmuntring eller et troværdigt vidnesbyrd fra ét kristent menneske til et andet.
Den sorg, der for et menneske følger med tab, fremstilles overfladisk og unuanceret, og til tider kan jeg blive i tvivl, om det er samme Gud, Kathy og jeg erfarer. At forfatteren desuden har en tendens til at ville vride en dybere mening ud af alt fra bistik til begravelse, gør ikke bogen bedre.
Bogen er udmærket til at slå en sygedag ihjel med, men vil du læse et lindrende vidnesbyrd om sorg og tab, synes jeg ikke, du skal læse Himmelflugt på stækkede vinger.

Kathy Bartalsky: Himmelflugt på stækkede vinger
232 sider • 199,95 kr. • Lohse