Festgudstjeneste for sammen-lægning på Skamlingsbanken

2. pinsedag d. 28. maj fejrer Kolding Provsti, at det er vokset fra 19 til 30 sogne og nu i udstrækning svarer til ny Kolding kommune.

Sten Krarup

Det bliver markeret 2. Pinsedag ved at give ”de gamle kirker” fri. Til gengæld inviteres hele kommunen til Skamlingsbanken.
– Alle sejl er sat til for at få en festlig pinsegudstjeneste for foden af klokkestabelen. Flere præster medvirker, en blæserkvintet leverer musikken og et ekstra stort kirkekor synger for. Spejderne fra Hejlsminde bygger alter og kors og tænder pinseild.
– Den fælles gudstjeneste skal ses som led i en række initiativer, som provstiet har taget for at binde det nye provsti sammen på tværs af gamle grænser, fortæller Sten Krarup fra Focusgruppen Fælles Gudstjenester.
-nord