Penge til organisationer

Foreninger går glip af penge fra den nye finanslov, der giver momskompensation til foreninger, der er i vækst og har styr på af indberette cpr-numrene. Finansloven for 2007 giver de velgørende organisationer momskompensation. Men en stribe organisationer går glip af mange tusinde kroner, fordi de ikke er opmærksomme på den nye regel.

Generalsekretær Robert Hinnerskov fra ISOBRO.

– Før var det frivilligt, om man ville indberette, hvad folk gav i gave til deres forening. Men fra 1. januar 2008 skal alle foreninger registrere med cpr-numre, hvad de får ind i gaver, fortæller generalsekretær Robert Hinnerskov fra ISOBRO – en paraplyorganisation for de frivillige organisationer.
ISOBRO er høringspart i forhold til Forslag til lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven, der handler om forhøjelse af fradraget for gaver til almenvelgørende foreninger.
En forudsætning for at kunne ansøge om at få del i momskompensationen er, at organisationen tager del i den obligatoriske indberetningsordning.
– Det går begge veje. Hvis jeg som giver ikke opgiver mit cpr-nummer, får jeg ikke fradrag for min gave, fortæller Robert Hinnerskov. Samtidigt skal organisationen deltage i den obligatoriske indberetningsordning for at få momskompensation.

Hvordan gør man?

– Foreningerne skal finde ud af, hvor stor en del af indtægterne, der er egne indsamlede midler.
Den stigning, man har haft i momsudgifter fra 2004-2006, får foreningen så refunderet en andel af – altså ens egne indsamlede midler i forhold til de totale indtægter man har, beskriver revisor Jacob Ditlevsen, der arbejder for revisionsfirmaet Deloitte i Århus. Han har speciale i at hjælpe en lang række almennyttige foreninger.
– I opstartsåret skal man have fat i bilagene for 2004 også. Det giver en større opgave, men det er det hele værd for de foreninger, der har haft vækst og dermed stigende udgifter. Ikke for dem, der har oplevet status quo eller nedgang, siger han.

Skrabet løsning

ISOBRO’s medlemsorganisationer var skuffede over ordningens omfang:
– Det var en skrabet løsning, regeringen kom med, men vi ser det som første skridt på vejen til en fuld kompensation, siger generalsekretæren.
Med denne specielle ordning er det kun de organisationer, der har en stor forskel i udgifterne mellem 2004 og 2006, altså organisationer i stor vækst og med stigende momsudgifter, der tilgodeses.
– Vi har fået en ordning, der foreløbig dækker skønsmæssigt 10 % af den moms, der indbetales hvert år, siger Hinnerskov.
– Vi kan endnu ikke sige noget om, hvad der sker i fremtiden med de organisationer, der er i status quo eller har faldende udgifter. Vi har påpeget problemet i ISOBRO’s høringssvar.

Ekstra omkostninger

Det er forbundet med ekstra omkostninger at indberette cpr-numre til skattevæsenet.
– Vi valgte at sige til skatteministeren, at vi gerne vil klippe de 20 millioner, som blev sat på finansloven for 2007, over i to, så der blev 10 mio. kr. til delvis dækning af udgifterne til indberetningsordningen, fortæller generalen fra ISOBRO.
Alle 800 §8a-organisationer kan få omkring 1500 kr. hentet ind til at dække etableringsomkostningerne til dette arbejde. Resten – 9 millioner kroner – bliver fordelt efter, hvor meget man samler ind.
– Bekendtgørelsen har lige været i høring, så der kan komme justeringer. Men når arbejdet er helt færdigt, bliver det første gang i Danmarkshistorien, hvor vi får et mål for, hvor meget ens organisation egentlig samler ind i forhold til de andre, der samler fradragsberettigede gaver ind, slutter Robert Hinnerskov fra ISOBRO.

2007) Gavefradraget under §8a-ordning er fordoblet til 13.600 kr. pr. person pr. år. Det gælder allerede fra i år!
Der er nu åbnet for adgang til refusion af købsmoms.
2008) alle bidragydere skal registreres fra 1/1-08 og
2009) indberettes første gang til skat 2009.