Demonstration ved domkirken

Vil give de ufødte børn stemme på årsdagen
for den fri abort.Fredag over middag den 15. juni stiller Foreningen Retten til Liv sig op på Store Torv i Århus for at markere indførelsen af loven om fri abort.

Anette Tjørnemark

I juni 1973 blev en lov om såkaldt fri abort vedtaget i Danmark. Siden er næsten en million ufødte danskere blevet aflivet…
– Ca 40 ufødte børn bliver slået ihjel hver eneste dag året rundt, fortæller Anette Tjørnemark, der er landssekretær i Retten til Liv.
– Den udbredte holdning i samfundet er, at abort er uproblematisk og etisk forsvarligt. Men det er løgn! siger hun.
– Kvinder lider både psykisk og fysisk efter en abort. Demonstrationen vil give de ufødte den stemme, de ikke selv har.
Dagen slutter med krans- nedlæggelse ved domkirken til minde om de hundrede-tusindvis af ufødte børn, som har ladet livet.
Engelbrekt