Fornyelse i YM på vej

Indre Mission er begyndt at sende røgsignaler om, at IM kunne tænke sig selv at have et ydre missionsselskab eller at gøre et af de nuværende til sit eget. Og på SommerOase i Odder lægges der op til at stifte et nyt YM-netværk.Det er to YM-veteraner inden for Oase, Jens Fischer-Nielsen (billedet) og Henri Nissen, der søndag eftermiddag står for en workshop på SommerOase i Odder uge 29. Her er det ikke tanken at stifte et nyt selskab, men man skal drøfte, hvordan aktive indenfor Oase fornyelsesbevægelsen kan samarbejde på tværs af de gamle selskaber eller gennem et netværk af nye små missioner, som flere allerede er involveret i.
Schwartz