Debat

Kommentar til kronik om kvindelige præster
I ”Udfordringen” (15. august 2007) var der en kronik af Jesper Veiby (”Hvor langt er vi kommet?), der handlede om ”ligestilling og anerkendelse af kvinders legitime plads i forkyndelse og lederskab”. Jeg har nogle kommentarer til den. Generelt har kronikken en noget fordømmende og nedvurderende form over for dem, der har et anderledes og traditionelt syn. Den holdning kunne jeg godt have undværet. Veiby nævner fire konkrete steder fra Det nye Testamente, som begrundelse for, at Bibelen taler om ligeværd i forkyndelse og lederskab.
1) Veiby skriver, at Paulus’ ord mod kvindelige lærere ”i virkeligheden var rettet mod gnostisk vranglære”. I teksten (1 Tim 2,11-15) står der ikke et ord om vranglære, og Paulus begrunder forbudet mod, at kvinder underviser og bestemmer, ud fra skaberordning og ud fra syndefald. En skaberordning er hævet over kultur og tids- og samfundsbestemte ordninger.
2) Veiby skriver: ”Kvinder sad ved Jesu fødder og modtog undervisning”. Der tænkes på Maria ved Jesu fødder, men i teksten står der ikke et ord om kvinder, der leder, forkynder og underviser i menigheden.
3) Veiby skriver: ”Priskilla og Akvila deltes om opgaven med at forkynde”. I teksten står der, at ægteparret hører Apollos tale i synagogen og tager ham hjem til sig og forklarer ham Guds vej mere udførligt. Det sker altså i privat regi, mens de er alene med Apollos. Det handler ikke om, hvad ægteparret gør i en menighed. Og så er der ingen af os, der ved, hvor meget Priskilla bidrog med. Næsten ingenting? Halvdelen? Det meste? Ingen ved det.
4) Veiby skriver: ”Phøbe, som overbragte Romerbrevet, må have været instrueret i at formidle og forklare indholdet for tilhørerne”. I teksten (Rom 16,1-2) står der, at Føbe er ”menighedstjener” og ”hun har selv stået mange bi”. Der står ikke, at hun er instrueret i at formidle indholdet. Der står ikke, at hun er instrueret i at forklare indholdet. Der står ikke, at hun har undervist eller været leder i menigheden. Der står bare, at Føbe har hjulpet mange.
I ingen af eksemplerne står der, at kvinder er ledere og forkyndere i menigheden.
Torben Kjær
Lektor i Det ny Testamente
Dansk Bibel-Institut

Dårlig smag i munden
Jeg kunne ikke undgå at sidde med en lidt dårlig smag i munden efter at have læst Nanna Gersovs læserbrev ”En kvindes død” i Udfordringen uge 33.
Der skal ikke herske tvivl om at jeg også vil bifalde en afskaffelse af pornoen i det offentlige rum og allerhelst gerne afskaffet i det hele taget.
Men at bruge en dybt tragisk og skræmmende tragedie som argument for et sådant synspunkt finder jeg næsten respektløst over for ofrene i den nævnte sag. Fordi den afdøde mor og det stakkels barn, der skal leve hele livet med et voldsomt tab, synes underordnet læserbrevets pointe. De bliver nærmest reduceret til et simpelt middel for at aflevere et synspunkt. Og holder logikken? Hvad gør vi den dag, en mand dræber sin kæreste, fordi hun påpeger, at han sidder og ser for meget sport på tv? Afskaffer vi alt sport?
Det bør være muligt at debattere afskaffelse af porno i det offentlige rum med mere sympatiske og holdbare argumenter.
Mikael R Andreasen
Valby Langgade 139, 2. th.
2500 Valby

Dårlig alliance
Naser Khader har kompromitteret sig ved at lade sig udnævne til ølambassadør på Bakken. Jeg vil opfordre Naser Khader til, i stedet for at fremme drikkeriet, at optage det fornuftigste fra sin religiøse og kulturelle baggrund, afholdenhed fra alkohol, og derefter indgå en ny alliance med det mindretal af etniske danskere, der modarbejder vort lands alvorligste socialmedicinske og kulturpolitiske problem: alkohol til drikkebrug.
Henning Sørensen
Irisvej 17
8500 Grenaa