Rejs et bønnealter

Kjell Sjöberg
Svensk præst og forfatter

”Da sagde Herrens engel til Gad, at han skulle sige til David, at han skulle gå op og rejse et alter for Herren på jebusitten Ornans tærskeplads. David gik så derop efter den befaling, som Gad havde givet ham i Herrens navn.” (1. Krønikebog 21,18-19)
Befalingen fra Herren kom via en engel til en profet, som fremførte den for David. Det var en befaling om at rejse et bønnealter. David bad og bekendte ved dette alter, og da han sluttede sin bøn, står der, at Gud hørte landets bøn, og hjemsøgelsen og plagen holdt op. Dette bønnealter blev rejst af et menneske under en nations krisetid – og blev redningen og vendepunktet i krisen! Der, hvor dette alter blev rejst, byggede man senere det tempel, som blev centrum for folkets og nationens liv; det var om denne bedeplads, at Herren sagde:
”Dem fører jeg til mit hellige bjerg, og jeg giver dem glæde i mit bedehus; – deres brændofre og slagtofre tager jeg imod på mit alter. For mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene.” (Esajas 56:7)

Af Davids bønnealter på tærskepladsen fremstod et bedested for alle folk og nationer i Jerusalem. Jeg er overvældet af, hvad det kan føre til, når et menneske tager et initiativ på bønnens område, hvorledes det kan udvikle sig til at blive det mest betydningsfulde, som sker i en by og i en nation. Det er, fordi jeg har set dette i Guds ord, at jeg frimodigt vil opmuntre dig til at rejse et bønnealter.
Når jeg taler om bønnealtre, så mener jeg for det første dit eget bedeliv i dit private kammer! Bønnealteret kan også være et sted, du udser til dette – Jesus gik op på bjerget for at bede. At oprette et bedealter indebærer, at der oprettes en bededisciplin i et menneskes liv. Daniel gik ind i sit hus, hvor han i den øverste etage havde et vindue, som åbnedes i retning mod Jerusalem. Dér knælede han tre gange om dagen og bad og takkede Gud.
Når jeg taler om bønnealtre, så mener jeg også initiativ til bøn i fællesskab. Peter og Johannes gik op til helligdommen for at bede i bedetimen. Ud fra den enkeltes bønsliv kan der vækkes et bønneinitiativ, som omfatter mange mennesker.
Et bønnealter kan blive til et bedeinitiativ, hvor forbedere kommer sammen på et fast tidspunkt og et bestemt sted og forretter en bedetjeneste, som varer år efter år.

Den svenske pinsepræst Kjell Sjöberg huskes særligt for sin undervisning om bøn og åndelig krigsførelse. Denne artikel er fra bogen ”Rejs et bønnealter”.