Uholdbart for Folkekirken

Bør en muslim bestemme over kirken?Folkekirkens situation som tilknyttet staten bliver stadig mere umulig og grotesk.

På det seneste har den muslimske politiker Naser Khader tilkendegivet, at han vil arbejde for, at Folkekirkens præster skal foretage vielser af homofile.
Man kan måske undre sig over, at han ikke interesserer sig mere for den muslimske verden, hvor bøsser risikerer at blive stenet efter den muslimske sharia-lov.
I muslimsk sammenhæng er det helt utænkeligt at foretage homofile vielser. Sådan er det faktisk i de fleste lande i verden – uanset religion. Undtagelsen er det ”kristne Europa”, hvor politikere kappes om at være mest ”progressive” med at nedbryde de moralske normer.

Vi skal behandle hinanden med respekt, og mindretal skal have deres rettigheder. Men der er stor forskel på at respektere mindretal og så at pådutte alle Folkekirkens præster, at de skal gifte homofile par.
Så behandler man netop ikke hinanden med respekt, men forsøger at slå politisk plat på kirkens bekostning.
Man kan undre sig over, at også statsministeren engang har udtalt sig for kirkelige homofile vielser – men han tilføjede dog, at det netop ikke er politikernes sag.

Folkekirkeordningen stammer fra en tid, hvor næsten alle danskere tilhørte den samme kirke. Sådan er det jo ikke længere. Mange tilhører en anden religion. Mange er slet ikke troende. Og det må folk selv om.
Der er frit valg – og Folkekirken er bare én mulighed.
Men så er det heller ikke rimeligt, at politikere – hvoraf nogle er ateister, andre muslimer eller indædte modstandere af kirken – kan pådutte Folkekirken noget, som mange føler strider imod dens grundlag og tradition.Som sætter tusinder af præster og kirkegængere i samvittighedskonflikter. Så er politikerne gået for vidt.
Så er det på tide at skille stat og kirke, så kirken kan være ægte kirke for dem, der ærligt vil bruge den. Det er både stat og kirke bedst tjent med.