Blød intro til kristendom

„Kristendom og tykke mænd“ er især for dem, der sætter pris på det æstetiske og lidt mere reflekterende.Bag den – for uindviede – lidt løjerlige titel gemmer sig en unik bog.Den er bygget op omkring fotos af Keld Moseholms skulpturer, primært af små, tykke mænd, heraf titlen på bogen. Til hvert foto er der en kort tekst, som sætter skulpturen ind i en kristen kontekst, f.eks. ved at hente inspiration fra bibeltekster eller komme med en kristen lektie til en almenmenneskelig problemstilling.

Skulpturer med pointer

Det er naturligvis vanskeligt at formidle dette for læseren, men et forsøg kan da gøres. I et af kapitlerne forestiller skulpturen en spand med vand, der er ved at vælte, og hvor vandet er ved at plaske ud. Ser man nærmere, ses det imidlertid, at vandet består af mange små, tykke mænd, og at de yderste holder hinanden i hænderne for at forhindre, at de alleryderste falder ud af spanden. Dette kobler forfatteren så på den kristne modsætning til „survival of the fittest“, og peger på menneskelig solidaritet.
En anden skulptur forestiller tre mænd, der alle står med en kniv løftet. De tre mænd står blot i rundkreds, med ryggen vendt mod den bagved, og fronten – inkl. kniven – vendt mod den foran. Her er pointen vel indlysende. Et sidste eksempel kunne være skulpturen, hvor nogle små tykke mænd trilles flade af en kagerulle, så der kun er én stor flad dej på den anden side af kagerullen. Dette kobles så på teodicé-problemet, altså det komplekse problem, at vi har en god Gud, men alligevel har så megen ondskab i verden.

Genialt koncept

Konceptet er genialt, og skulpturerne er både originale og egnede som oplæg til en mini-prædiken. Forfatterens stil er ikke særlig forkyndende, og nogle vil måske synes, at der er for få bibelske henvisninger og for mange almenmenneskelige betragtninger. Hvis man går efter de klare kristne pointer, ville jeg nok anbefale en almindelig andagtsbog i stedet. Men hvis man sætter pris på det æstetiske og måske lidt mere reflekterende, så er denne bog oplagt. Og som en blød introduktion til kristendommen, f.eks. i form af konfirmandundervisning, vil den fungere glimrende.

Tina Hastrup von Buchwald:
Kristendom og tykke mænd
80 sider • 148 kr. • Unitas