Ebbe vil give børn livsmod

Ebbe Kaas vil som ny friskoleleder fremelske et positivt kristent livssyn.Ebbe Kaas er erfaren friskolemand og mener, at friskolers opgave er at give børnene livsmod.

Ebbe Kaas

– Der er mere end nok i vores tid, der kan dræbe livsmod, men ved at tydeliggøre vores holdningsgrundlag lærer vi også børnene lysten til at leve, siger han.
Og med holdningsgrundlag mener han det kristne livs- og menneskesyn:
– Det kristne livssyn er grundlæggende livsbekræftende. Og heri ligger også værdibegreber som respekt for den enkelte, og at hvert barn er værdifuldt, forklarer han.
Ebbe Kaas er netop tiltrådt som skoleleder på Brændstrup Kristne Friskole udenfor Rødding, og det er her, de gamle værdier nu holdes i hævd på den 30 år gamle friskole med tilknytning til Luthersk Missionsforening.
Ebbe Kaas vil også tydeliggøre skolens holdninger udadtil.
– Når forældre vælger en friskole til deres barn, træffer de et bevidst valg, baseret på skolens miljø og holdningsgrundlag. Vi vil gerne præcisere en tydelig varedeklaration, der fortæller, hvem vi er, og hvilken skole vi kører, siger Ebbe Kaas.
Han mener, at en skoles værdisæt er ligeså vigtigt som selve undervisningen, og at det hele kan gå op i en højere enhed.
Foruden den kristne grundholdning vil han arbejde på at fremelske de gamle dyder i undervisningen.
– Derfor har vi bl.a. indført fortælle-timer, som vi arbejder på at få endnu mere af. Vi tror på, at børn lærer meget af at få fortalt historier på gammeldags facon. Det kan f.eks. være Danmarkshistorie eller skæbne-historier, tilføjer han.

Et godt alternativ

Ebbe Kaas er født og opvokset på Bornholm og har været skoleleder på en efterskole i 12 år og lærer i folkeskolen de sidste tre. Han mener, der stadig er behov for friskoler med et formuleret grundlag.
– Friskolen fungerer som et alternativ til folkeskolen. Hos os ligger selve skolens pulsslag i dens holdningsgrundlag, og det skal afspejles både i undervisningen og udadtil, siger han.
Konceptet bag den frie skole tiltaler ham meget.
– Folkeskolen bygger jo også på nogle grundværdier, men nu til dags er disse ofte defineret meget bredt – selvfølgelig fordi skolen skal favne meget bredt – men netop derfor er der brug for alternativer, som tilbyder et mere specifikt værdisæt, forklarer han.
Brændstrup Kristne Friskole blev startet i 1977, fordi mange forældre syntes, deres børn blev tvangsindlagt til en meget bramfri seksualundervisning i folkeskolen. En undervisning, som dengang kunne dukke op i andre timer. Skolen huser i dag 96 elever fra et stort opland i restaurerede og nybyggede lokaler.
Skolen vil fremover arbejde med flere årgange i samme klasse, hvor børnene er fordelt efter deres niveau og ikke efter deres alder.
– Det har jeg erfaring med fra mit tidligere arbejde og ser det udelukkende som noget positivt for undervisningen, siger Ebbe Kaas, der også bor i Brændstrup med sin hustru. Parret har tre børn, som alle er flyttet hjemmefra.
Simon Nathanael og
Svend L. Madsen