Møde om kvinder i tjeneste

Torsdag den 27. september udkommer en ny bog: ”Kvinder på Herrens mark”.

Henrik Højlund

Efter 60 år med kvindelige præster skulle man tro, at sagen var uddebatteret. Når den ikke er det, kommer det bl.a. af det forhold, at et ikke ubetydeligt mindretal i Folkekirken blandt både præster og lægfolk fortsat er imod ordningen. Bogen ”Kvinder på Herrens mark” har grundlæggende sit ståsted i denne modstand.
Redaktionen bag bogen er pastor Hans-Ole Bækgaard, sognepræst Henrik Højlund, sognepræst Flemming Baatz Kristensen, overlæge og psykiater Inge Munk Møller, og stud. theol. Anne Riis. Forfatterne håber, at bogen vil sætte en refleksion i gang rundt om i det kirkelige liv. Bogens emne vil blive drøftet på et møde om den 27. september om eftermiddagen på Tranbjerg kro. Her vil flere med korte indlæg give deres reaktion på bogen, bl.a. Steen Skovsgaard, biskop over Lolland-Falster stift, Sabine Bech-Hansen, sognepræst og formand for Den Danske Præsteforening, samt Keld Dahlmann, valgmenighedspræst og formand for Dansk Oase.
Schwartz