Frelserpige vil i folketinget

Hanne Wahl har i mere end 20 år arbejdet som officer i Frelsens Hær. Nu stiller hun stiller op for Kristendemokraterne.– Partierne står i kø for at kæmpe for de svage, men ingen vover at tale værdier. Det handler om økonomi og vækst, før det handler om mennesker. Min motivation for at involvere mig politisk, er en indignation over det menneskesyn og de værdier, der styrer dansk politik og lovgivning i dag, siger Hanne Wahl. Hun stiller op i Falkoner kredsen på Frederiksberg og i Valby kredsen, men vil være at finde på stemmesedlen for hele Københavns storkreds.
Hanne Wahl har i mere end 20 år alene eller sammen med sin mand været leder af menigheder rundt om i landet, landsleder for børne- og ungdomsarbejdet, sekretær på divisionskontoret og koordinator for efter- og videreuddannelse af både lægfolk og ansatte.
Schwartz