Ny i ledelsen af Sudanmission

Anna Grethe Møller (35), tidl. missionær i Centralafrika, blev på Sudanmissionens årsmøde i Haslev nyvalgt til bestyrelsen.Anna Grethe er jordemoder i Viborg og var sammen med sin mand Olav og tre børn udsendt til kvindecentret i Bohong, indtil borgerkrig og røvere satte en stopper for deres tjeneste i det fattige land.
Kirstine Andersen og Bent Storbjerg blev genvalgt til bestyrelsen i en ny fireårig periode.
Bestyrelsen konstituerede sig med Ruth Jeppesen som formand, Gert-Oluf Schwarz Lausten som næstformand og Thomas Hansen som det 3. medlem af forretningsudvalget.
Ca. 250 deltog i årsmødet, der havde gæster fra Sudanmissionens partnere i Cameroun, Nigeria, Sierra Leone og Mali.
Henri.