Hårdtslående og radikal

På vegne af Jesus er reelt et sammendrag af et indlæg på en konference for kristne ledere. Med til billedet hører, at forfatteren efter mange års tjeneste som præst og underviser følte sig kaldet til at flytte til et bofællesskab for psykisk udviklingshæmmede. Hans tanker udspringer af dette og af hans samtidige revurdering af sin tjeneste.Bogen er meget kort, og en del af bogen udgøres af prologer, epiloger og spørgsmål under en efterfølgende studieguide. Til bogens fordel taler til gengæld, at dens indhold er hårdtslående og radikalt.
Forfatteren er meget ærlig i sin selverkendelse og slår fast, at „efter femogtyve år som præst konstaterede jeg, at mit bønsliv var elendigt [og] at min tilværelse var temmelig isoleret fra andre mennesker“, og han drager den (for nogle) kontroversielle konklusion, at „begrebet ’udbrændthed’ var et belejligt psykologisk skalkeskjul for åndelig død“. Hans kolleger får også et par hårde ord med på vejen, bl.a. at „præster og ledere er de mennesker i et kristent fællesskab, som bekender mindst“, eller „meget kristent lederskab udøves af mennesker, der ikke ved, hvordan man udvikler sunde, nære relationer, og som i stedet har satset på magt og kontrol“.

Til overvejelse for
enhver kristen leder

På den baggrund tages der udgangspunkt i Jesu fristelse i ørkenen, og der peges på nogle radikale og ofte utraditionelle løsninger.
Der peges i bogen på, at Jesu første fristelse var at være relevant, nemlig ved at gøre sten til brød. Og som forfatteren derfor som antitese slår fast: „Fremtidens kristne leder er kaldet til at være aldeles irrelevant“. Nok en bemærkning, mange nutidige kirker og ledere vil få galt i halsen. Med reference til, at Jesu anden fristelse var at gøre noget spektakulært, og at den tredje fristelse handler om magt, drages der tilsvarende konklusioner.
Forfatterens bud på at undgå disse faldgruber er et liv i bøn, fællesskab med Gud og med andre mennesker, indbyrdes ansvarlighed samt ægte kærlighed til mennesker.
Nogle af forfatterens bemærkninger er ret så kontante, men jeg indrømmer, at jeg nød at læse bogen, for dens „firkantethed“ til trods er der noget befriende over, at folk tør sige lige ud, hvad de mener. Samtidig er der næppe tvivl om, at der er ting at overveje for enhver kristen leder, uanset om man måtte være uenig i noget af det sagte. Men målgruppen er i sagens natur forholdsvis snæver.

Henri J. M. Nouwen: På vegne af Jesus
64 sider •79 kr. • ProRex