31 præster er ansat for lokale midler

1. januar 2007 blev det muligt for menighedsrådene at bruge nogle af de lokale kirkeskatte-kroner på at ansætte ekstra præster.Det har 31 menighedsråd foreløbig benyttet sig af, og der er flere lokalt finansierede præster på vej, oplyser Kirkeministeriet.
– Jeg er meget glad for, at menighedsrådene så hurtigt har taget den nye mulighed op for at få flere præster i brug. Det bekræfter, at menighedsrådene prioriterer kirkens kerneydelser højt, og at de nu, hvor de har fået muligheden for det, gerne vil bruge nogle af de lokale midler på netop det i stedet for at bruge dem på andre områder, siger kirkeminister Bertel Haarder.
28 af de 31 lokalt finansierede præstestillinger er deltidsstillinger, mens tre er fuldtidsstillinger. I syv tilfælde erstatter den ekstra præst en sognemedhjælper.
KP