Bog Tema
Christian Hedegaards eget vidnesbyrd

Den omstridte leder af Evangelist-bevægelsen er hudløst ærligi sin nye selvbiografiske bog „Kaldet“.„Kaldet“ er først og fremmest Christian Hedegaards personlige vidnesbyrd. Bogen hævder selv, at man her „møder en anden person end den, medierne har portrætteret i de senere år“, og hermed kommer intentionen også til udtryk, nemlig at få rettet op på fordomme og misforståelser.Hvis man har læst Christian Hedegaards „Sejr over dæmoner“ eller har fulgt med i hans blad „Evangelist“, så vil man have stiftet bekendtskab med en del af de beretninger, som findes i bogen. Den gennemgår hans liv, fra ung, lunken og/eller dæmoniseret kristen over omvendelse, udfrielse og kaldet til evangelist, samt hans efterfølgende virke og oplevelser. Bogen fortaber sig nogle steder i detaljer, som er uvæsentlige for helheden, men den er letlæst og tilgængelig, og meget typisk for Christian Hedegaards stil. Desuden er den velforsynet med fotos og klip fra aviser og andre medier.

Skjuler ikke personlige kriser

Hedegaard beskriver sig selv hudløst ærligt. Han pudser ikke sin egen glorie, eller tegner et glansbillede af sit liv med Gud. Han udleverer sine mindre flatterende sider, både ungdommens synder, sin manglende hensyntagen til andre mennesker og sin indbyggede oprørstrang. Hatten af for det. Men bogen rummer også mange beretninger om store og små mirakler, og om Gud, der åbner dørene, når mennesker træder ud i tro. Specielt her er den inspirerende og vækker en vis „hellig misundelse“, altså en positiv lyst til at opleve den slags selv.
Bogen skjuler heller ikke personlige kriser, f.eks. da Christian Hedegaards hustru, Karen, fik en kræftsygdom og måtte opereres.

Altid helhjertet

Christian Hedegaard siger et sted i bogen, at „selv om jeg langt fra var perfekt, så har jeg altid været helhjertet i det, jeg gør“. Det er sikkert en meget dækkende overskrift for hans liv. Der er også en slet skjult hentydning til de mange anklager imod ham, når han henviser til en psykiatrisk udtalelse, han skulle indhente i forbindelse med sit fly-certifikat, og konkluderer, at „hvis nogen skulle være i tvivl, så har jeg nu papir på, at jeg er ganske normal“.

Et modspil til mediernes historier

Man kommer også bag om de historier, som har været meget fremme i medierne. F.eks. hans møderække i Grønland, hvor han mødte uventet stor modstand fra lokale kristne, og hans virke i den katolske menighed på Lolland-Falster, der førte til menighedens udelukkelse af den katolske kirke. Og man får et indblik i tankegangen bag rehabiliteringscentrene, og hvorfor man ikke ønsker offentlig støtte.
Det er ingen hemmelighed, at Christian Hedegaard er en omstridt person. Han og Evangelist organisationen har mødt modstand både fra ikke-kristne og fra kristne. Anklagerne har kaldt på et modspil. Det er så kommet med denne bog. Bogen kan sikkert ikke overbevise de mest indædte kritikere, og jeg savner lidt, at Hedegaard mere konkret tager til genmæle i bogen over for dem, som synes, hans kristendom er ekstrem. Men der er ingen tvivl om, at bogen – udover at være motiverende og inspirerende – nuancerer billedet af Hedegaard som evangelist og giver et blik bag om det billede, der bliver tegnet i medierne.
Obs!
Anmeldelser er udtryk for anmelderens egen holdning. Denne anmeldelse er skrevet før udsendelsen i DR i den forløbne uge.
Læs også
Udfordringens holdning i
lederen.
Red.

Christian Hedegaard:
Kaldet
320 sider
99 kr.
Evangelist