Bog Tema
Bøn – broen til troen …?

Flot, givende og inspirerende bog om bøn.Hvordan henvender man sig til Gud? Hvilke ord skal man bruge? Og hvad sker der, når man beder?Det giver den meget præsentable bog Bønner til liv svar på og vejledning om.

Stor spændvidde i bønnerne

Bogen er blevet til i et samarbejde mellem forskellige gamle teologiske traditioner i den danske folkekirke, og den indeholder både gamle, klassiske bønner og helt nye bønner, formuleret specielt til denne udgivelse. Blandt de gamle bønner er der mange fra Bibelen; de nye er først og fremmest kendetegnet ved at være meget forskellige: korte, lange, hverdagsagtige, poetiske (se eksemplerne nederst).
Bønnerne er inddelt i fem dele: Bønner der er inspireret af Fadervor, Morgenbønner, Aftenbønner, Takkebønner og Bønner om hjælp. Hertil kommer Aftenbønner for børn og Bordbønner, der dog kun består af salmevers.
Emnerne spænder vidt, men dominerende er død, sorg, fortvivlelse, vrede – og der kan næppe være tvivl om, at disse bønner om hjælp også kan være en hjælp for den, der oplever det, de udtrykker.

Bidrag af Michael Falch

Michael Falch har bidraget til „Bønner til liv“.

Blandt bidragyderne er – med en enkelt bøn – det danske rockikon Michael Falch. Han er også den ene af de tre, der anbefaler bogen på bagsiden (de to andre er Karsten Nissen og Chr. Mejdahl). Her reflekterer sangeren over, hvordan vi „moderne“ mennesker kan komme til at bede, og hvad vi skal sige – hvorefter han henviser til bogens bønner: „Bønner til at lære os selv at kende med og i bedste fald vække vores tillid til Gud med.“
Bogen indledes af et udmærket forord med tilsvarende refleksioner over bøn og det at bede.
Bare ganske kort, Herre:
Jeg har simpelthen for mange ting om ørerne nu. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Men jeg tror, du kan høre mig. Det hele ser så uoverskueligt ud. Men du ser det jo fra oven. Jeg har brug for, at mit liv bli’r mere roligt, bli’r mindre presset. Hjælp mig – jeg ved ikke selv hvordan. Men det ved du. Lad der falde ro over mig – ro fra dig.
Vi tales ved.
Bønner til liv (s. 87)

Jeg nægter natten mit hjerte, i håbet om dit komme
du, lys af lys.

Men kom snart, for sneen fylder min mund
og frosten mærker min tunge.
Bønner til liv (s. 109)

Bønner til liv
152 sider • 199,95 kr.
Lohse / Bibelselskabet