Konference om stamceller og post-abort-syndromer

Den 6. oktober holder foreningerne Retten til liv og Respekt for Menneskeliv en konference i Vejle Missionshus.

Peter Øhrstøm

Hvor er respekten for mennesket i den allerførste fase og for den abortramtes følelse af tab og skam, og hvad med følgevirkningerne for de nærmeste i familien? Disse områder er underbelyste og fortrængte i dagens Danmark, men kræver en stillingtagen. Det mener de to foreninger, som nu indbyder til konference med to kapaciteter, som indenfor hver deres område har stor faglig og praktisk erfaring. Det er professor dr.scient og lic.phil Peter Øhrstrøm, der er ansat ved Aalborg Universitet og medlem af Etisk Råd. Han har aktivt deltaget i debatten om stamcelleforskning og bl.a. skrevet flere artikler om emnet. Derudover taler psykolog, foredragsholder og diakon Björn Håkonsson. Han har siden 2003 været ansat i Katolsk Familierådgivning, hvor han har stor erfaring med samtaleterapi for kvinder, som har brug for at forsone sig med svære følelser eller minder i forbindelse med abort. Konferencen starter kl. 10 og henvender sig både til personer, der arbejder fagligt med problemstillingerne, og til andre intereserede.
Schwartz