Med blik for de fattigste

Nødhjælpsorganisationen Caritas Danmark fejrer 60 års jubilæum – generalsekretær Jann Sjursen fortæller om organisationen.Caritas Danmark fejrer i år 60 års jubilæum. Organisationen blev stiftet i 1947 af Pastor Knud Ballin og Dr. Kaj E. Meldahl. Knud Ballin var jøde og måtte flygte til Sverige under krigen, men efter krigen gik han selv i gang med at hjælpe krigens mange flygtninge. Også de tyske, hvilket der var mange, som ikke kunne forstå – hvordan kunne en dansk jøde hjælpe tyskerne? Men pastor Ballin stod fast. Der var ikke noget med, at der var nogle mennesker, man ikke kunne hjælpe. Man kunne hjælpe alle!

Af Jann Sjursen, generalsekretær for Caritas Danmark

Endnu den dag i dag er der mange, der kan huske pastor Ballins indsats tillige med Anne Lise Timmermanns. Hun blev den, der tog over, da pastor Ballin måtte slippe tøjlerne på grund af sygdom. Med udgangspunkt i præsteboligen i Brønshøj var Caritas Danmark for alvor blevet stablet på benene, og pastor Ballin havde tillige været med til at stifte Caritas Internationalis i 1950. Hertil kommer, at han i en periode var næstformand i Dansk Flygtningehjælp. Den katolske præst havde fingrene i meget, og han havde blik for de fattigste!

Med dette korte tilbageblik skal det blot konstateres, at det arbejde, der i sin tid blev påbegyndt, har ændret sig meget. Men det har ikke ændret mål. Det afgørende er fortsat at hjælpe mennesker uden hensyntagen til deres tro, nationalitet eller politiske ståsted. Fra primært at have været en nødhjælpsorganisation yder Caritas nu både langsigtet udviklingsbistand og nødhjælp.

I fællesskab når man langt

På billedet ses Jann Sjursen og programkoordinator for Caritas, Susanne Møller Andersen, sammen med kvinder fra en landsby i nærheden af byen Coroico i Bolivia. Caritas støtter kvinderne, der dyrker kaffe for at forbedre familiens indkomstgrundlag.

Selvom Caritas i en dansk sammenhæng ikke hører til de allerstørste, så hører Caritas-netværket sammen med Røde Kors til de absolut største i verden. Det gør en forskel. For verden er stor, og det er svært for enkeltorganisationer at imødekomme bare en brøkdel af alle behov for hjælp. Men i fællesskab når man langt. Og det er netop en af styrkerne ved Caritas, som i bogstaveligste forstand er overalt… Caritas er nemlig organiseret i 162 lande og arbejder i mere end 200 lande og territorier. Det er en enorm styrke at være med i et sådant fællesskab. Populært sagt er Caritas på pletten, allerede før en katastrofe indtræffer.

Lokale samarbejdspartnere

Mulige samarbejdspartnere overalt gør, at Caritas Danmark normalt ikke har medarbejdere udstationeret. Nødhjælp og udviklingshjælp tilrettelægges i et tæt samarbejde med lokale samarbejdspartnere, der først og fremmest tilhører Caritas-netværket, men som også tæller sekulære organisationer. Samarbejdspartnerne opstår ikke ud af den blå luft: De var der, før der overhovedet var tænkt på et samarbejde. Og de vil fortsat være der den dag, samarbejdet ophører, fordi det fælles mål er nået.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Internationalt hjælpearbejde

Caritas er på den måde større, end de fleste tror eller ved, omend Caritas Danmark hører til en af de mindre organisationer i den internationale familie. Den katolske Kirke i Danmark er en minoritetskirke, og tilknytningen til Den katolske Kirke har ikke unaturligt haft en vis betydning i forhold til bredden i Caritas’ folkelige forankring. Dertil kommer et forskelligt arbejdsfokus for forskellige Caritas-organisationer. Mange søsterorganisationer driver også hjælpearbejde nationalt, mens Caritas Danmark hidtil har koncentreret sin indsats i udlandet. Caritas Tyskland f.eks. har en halv million medarbejdere og en tilsvarende halv million frivillige, som arbejder i Tyskland inden for pleje og omsorg, skoler m.v.!
Når det er sagt, så er Caritas Danmark med en årlig omsætning på 40 mio. kr. ikke nogen helt lille ”biks” og hører herhjemme til de mellemstore organisationer på ulandsområdet. Organisationen favner også i dag bredere end tidligere, om end samarbejdet med de 50 katolske sogne og 21 skoler med mere end 7000 elever (over 80 % er ikke-katolikker) er fundamental.

Kærlighed og barmhjertighed

Selve navnet er i sig selv en vanskelighed for mange, men det siger meget præcist, hvad arbejdet handler om. Caritas betyder nemlig kærlighed og barmhjertighed. Og hvis man meget kort skal karakterisere arbejdet, så hjælper Caritas dér, hvor nogle af verdens fattigste mennesker er berøvet deres eksistensgrundlag og udviklingsmuligheder. Tre nøgleord beskriver det kristne grundlag for arbejdet: Respekt, fællesskab og solidaritet.
Respekt for menneskeværd, fordi ethvert menneske er unikt, skabt i Guds billede. Uanset hvem vi er, og hvad vi tror på, har vi alle samme værdi. Derfor kæmper Caritas for, at alle menneskers ligeværd respekteres og beskyttes.
Fællesskab, fordi vi er skabt til at leve i fællesskab og derfor har et ansvar for hinanden. Fællesskabets forpligtelse gælder især over for de svageste. Som fortaler for de fattige er Caritas med til at styrke deres stemme.
Solidaritet, fordi vi er sat til at tage vare på skaberværket og sikre en retfærdig fordeling af dets goder. Caritas arbejder derfor på at ændre de politiske og økonomiske strukturer, som er årsag til fattigdom og nød.

Altid tæt på

Som nævnt indledningsvis, så begyndte Caritas’ virksomhed med nødhjælp, hvilket ikke er så mærkeligt. Akutte katastrofer, der river tæppet væk under menneskers eksistens eller driver dem fra hus og hjem, kalder på en umiddelbar humanitær indsats. Naturligvis! Men at sikre fattige mennesker varige forbedringer af grundlæggende levevilkår, det kræver en anden form for indsats – en langsigtet udviklingsindsats, der kan reducere fattigdommen. Den katolske kirke og Caritas var og er altid tæt på, når der sker en katastrofe.
Ofte vokser udvikling og langsigtet bistand ud af en nødhjælpssituation. Man taler da også i dag om udviklingsorienteret nødhjælp, fordi der kan være tale om en glidende overgang mellem nødhjælp og udviklingshjælp. Caritas har således over de sidste 60 år i stadig højere grad fokuseret på udvikling, selvom nødhjælpsindsatser har og fortsat vil have betydelig vægt. Og i dag yder Caritas hjælp til flygtninge fra Burma, Darfur og Irak og især supplerende fødevarehjælp til særligt udsatte befolkningsgrupper i Eritrea og Zimbabwe.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Koncentreret om fire lande

På udviklingssiden er der sket en kraftig udvikling. Dels i forhold til antallet og størrelsen af projekterne og især hvad angår den geografiske spredning. Tidligere, var projekterne spredt over en række lande, nu er de koncentreret på fire: Bolivia, Uganda, Nordøstindien og Niger. Denne koncentration betyder reelt mere og bedre hjælp for pengene! For det første er det mere effektivt med en geografisk mere samlet projektportefølje. For det andet giver landekoncentrationen mulighed for at komme fra enkelte projekter til et samlet program, hvor de enkelte projekter på landeniveau kommer til at hænge sammen. Det giver synergi og mulighed for at sprede de gode erfaringer.

60 år

60 år er gået og titusinder af fattige og nødstedte har fået hjælp via Caritas Danmark takket være menneskers opbakning i Danmark og den støtte fra Udenrigsministeriet og de danske skatteborgere, som Caritas har fået lov til at formidle. Med blik for de fattige vil Caritas også i de kommende år tage udfordringer op, der kan være med til at lindre menneskers nød og fremme en udvikling, hvor mennesker får hjælp til at bryde den ”sociale arv”, der i udviklingslandene er endnu mere negativ, end vi kan forestilles os den i Danmark!