Levende tro og styr på livet

Udfordringen har annonceret i nogle blade og fået en del nye læsere. Velkommen til dem!Som lovet tager vi nu hul på to nye serier:
Den første serie kalder vi ”Levende tro”. I luthersk og nordeuropæisk kristendom har der været en tendens til at gøre kristendommen til ord alene. Man har lagt stor vægt på den intellektuelle og korrekte tilegnelse. Og glemt, at troen er først og fremmest en hjertesag.
Vi vil derfor bringe en række artikler om, hvordan troen ikke blot bliver (ved med at være) en intellektuel forståelse af nogle sandheder, men en udlevet virkelighed. Vi vil med vilje netop lægge vægt på erfaringen fremfor teorien. Derfor kommer serien også til at bestå af artikler, hvor mennesker fortæller, hvordan troen konkret betyder noget i deres liv.
Desuden vil vi bringe nogle undervisende artikler i løbet af de kommende uger.

Den anden serie har vi lidt provokerende kaldt ”Få styr på dit liv”. Idéen er, at vi alle har brug for hjælp til at få det almindelige liv til at fungere sammen med det åndelige. Faktisk indeholder den kristne tro masser af nyttig inspiration til at få livet til at fungere for os selv og dem, vi er sammen med. Det gælder lige fra den enkelte til familien og arbejdspladsen. Management-eksperten John Maxwell, hvis bøger har solgt 12 mio., blev engang spurgt, hvor han fik sin inspiration fra. Han svarede rent ud: Det findes altsammen i Bibelen.
Vi véd da godt, at alle problemer ikke er løst med et par gode råd. Men de hjælper, og når vi begynder at leve efter de guddommelige principper for en positiv livsstil, så ændrer vore liv sig også i en bedre retning. Det er måske mest synligt hos narkomaner, der bliver dramatisk fri af afhængighed. Men også vi med mindre synlige problemer kan få en bedre livsstil ved at opdage den oversete kristne hemmelighed – Kristus i os. Det gør vi mere ud af i de kommende uger.