Portoforhøjelser rammer små kristne blade

Post Danmark indfører fra 1. januar markante portoforhøjelser på 20 pct. for blade med under 3.000 abonnenter.

– Vi får tidligere deadline, beklager redaktionssekretær Holger Skovenborg fra IMT.

Det rammer bl.a. månedsmagasinet fra Det Danske Missionsforbund, der har omkring 1.150 abonnenter. Ifølge sekretariatsleder,Palle Byg betyder portostigningen ekstra 5-6.000 kr. om året.
– Vi har en begrænset tilgang af midler og kører jo generelt en stram økonomi, hvor hver krone bliver vendt og drejet. Hver gang, der kommer en stigning, betyder det, at der er noget andet, vi ikke kan, siger han.
Andre lignende kirkelige blade, som f.eks. Baptist får samme stigning.
Selv om udgiften ikke er voldsom stor, kan det især for de små lokale blade være svært at klare portoen.

Større kirkelige blade

Større kirkelige blade på over 3.000 eksplarer, der udkommer hver eller hver anden uge rammes også.
De skal fremover betale et indleveringsgebyr på 735 kr. pr. gang – hvilket for Udfordringen betyder en ekstra udgift på knap 35.000 kr.
Det rammer også bl.a. Indre Missions Tidende, Katolsk Orientering og Tro og Mission.
Desuden skal de fremover selv adressere deres blade, hvilket betyder en ekstra udgift for de fleste. Og der skal betales et tillæg for blade, der er folieret.
Til gengæld bliver styk-prisen lidt lavere, hvilket favoriserer de store oplag.
De kirkelige ugeblade er imidlertid små i sammenligning med de verdslige udgivelser. Indre Missions Tidende har et oplag på ca. 8.000 ekspl., Katolsk Orientering 7.900 ekspl., Udfordringen 7.000 ekspl. og Tro & Mission 3.000 ekspl. For sidstnævnte er det afgørende at ligge over grænsen på 3.000, ellers stiger udgiften til næsten det dobbelte.
Udover prisstigningen på avisudsendelser kommer en ekstra udgift til brevforsendelser, fordi brevportoen stiger. Det betyder for Udfordringen en ekstra udgift på ca. 10.000 kr. oveni. Det er kun et år siden, at postvæsnet ændrede reglerne sidste gang. Her måtte Udfordringen betale ca. 625.000 kr. mere for at få avisen bragt ud.

Senere deadline

– Det mest irriterende er, at deadlinen rykker, så vi skal være en dag før færdige. Det betyder jo, at der er ting, vi ikke kan nå at få med, siger Holger Skovenborg, som er redaktionschef på Indre Missions Tidende. Han er i løbende dialog med postvæsnet om bedre betingelser.
Henri.