Kvinders opgaver i menigheden?

Essaysamling omkring ordningen med kvindelige præster i Folkekirken.Hvad får en kvindelig præst til at opsige sin stilling? Hvorfor trækker spørgsmålet om kvindelige præster overskrifter 60 år efter, at ordningen blev indført i Folkekirken? Disse og beslægtede spørgsmål behandler bogen Kvinder på Herrens mark.Bogen er drevet af et ønske om, at der må blive kastet lys over kvindens opgaver i menigheden, og at disse må udvikles, nytænkes i kreative baner, uden at der skal rokkes ved det faktum, at kvinder og mænd har helt og aldeles lige værdi.

Kærlighed til kvinden

Bogen handler om kvinder, og hvor fantastisk værdifulde de er! Det er værd at lytte, når man i denne bog forsøger at nedbryde mange af de fordomme, der har indlejret sig i kirkens tradition, og samtidig pointerer, at kvinden ikke er manden, og manden ikke er kvinden. De er derimod to sider af den samme gudbilledlighed og må fungere i kirken på den plads, Gud har ønsket til dem hver især, i afhængighed af hinanden.
Det er et indlæg i debatten om kvindelige præster, og bogens forfattere argumenterer for kvinder i kirken, men ikke som hyrder og lærere i menigheden. Jeg tror, det er vigtigt i en sådan debat at skelne, som bogens forfattere også gør i forordet: „Lad det være sagt med det samme: Der er ingen af bogens forfattere, der er imod kvindelige præster. Det er ordningen med kvindelige præster i Den Danske Folkekirke, vi er imod.“

Troværdig og grundig

Der stilles kritiske spørgsmål til deres egne holdninger, og der gives plads til en variation i synspunkterne, så forfatterne ikke fremstår som enige, men har plads til forskellige synspunkter. Argumenter belyses og undersøges i detaljer, og det hele sker i et meget overbevisende samspil mellem både kvindelige og mandlige skribenter.

Hans-Ole Bækgaard m.fl. (red):
Kvinder på Herrens mark
Essays om kvinder og menighed
271 sider
229 kr.
Hovedland