Et brag af en Hebræerbrevskommentar

Den nye credokommentar om Hebræerbrevet er virkelig gedigen undervisning om et meget betydningsfuldt og interessant skrift i Bibelen.

Bekendelsen af Jesus som Herre

Et af de centrale emner i brevet er beskrivelsen af Jesus som ypperstepræst, og hele behandlingen bliver iklædt et formål, nemlig at bekende troen på Jesus som Herre og frelser. Poul Ivan Madsen formår på en suveræn måde at fremlægge det, der var en opmuntring for brevets modtagere og gøre det til en opmuntring for os i dag. Bogen har bekendelsen af Jesus i centrum, og Madsen fremhæver, hvor bundsolid Hebræerbrevets teologi er, og hvor indarbejdet Det Gamle Testamente (GT) er i brevet.
Min oplevelse var, at bogen er grundigt gennemarbejdet, velovervejet, systematisk og velargumenteret. Det er en guldgrube for teologer og lægfolk med teologisk interesse. Samtidig er det nødvendigt, at man læser brevet grundigt igennem før læsningen og sideløbende konfererer med teksten i Bibelen for at få størst udbytte af bogen. Men bogen kan også bare bruges som opslagsværk.

Kompetent forfatter

Forfatteren har et indgående kendskab til begrebet forsoning og soning i både GT og Det Nye Testamente, hvilket kommer tydeligt til udtryk i bogen.
Madsen gør rede for, hvordan Hebræerbrevet benytter sig af GT og fortolker frelseshistoriske begivenheder fra GT som typologier (forbilleder) på, hvad der skete, da Jesus kom til jorden, og ikke bare som tilsvarende billeder, men som billeder, der overgår begivenheder og personer fra GT. Brevet har et stærkt sammenlignende præg, men forklarer også, hvordan den nye pagt overgår den gamle, hvordan Jesus overgår englene, præsterne og offerinstitutionen.
Den tredje del af bogen omhandler begrebet tro og trosforbillederne fra GT (i kapitel 11). Denne skiller sig ud fra resten af bogen ved ikke at beskæftige sig med det kultiske. Det er en opvisning af gode eksmpler på mennesker, som troede Gud og fulgte deres overbevisning.
Bogen må dermed betegnes som meget anbefalelsesværdig.

Poul Ivan Madsen:
Hebræerbrevet
376 sider . 425 kr.
Credo