Fremragende praktisk guide til bøn

Søvik inspirerer med sin bog „Bøn frem for alt“ til at komme ud af fastlåste mønstre i bønslivet.Bøn er en mærkelig størrelse. Det kan til tider føles som at tale med … luften. Men bøn er mere – meget mere.Bøn er vores åndelige vejrtrækning. Uden bønnen dør vi åndeligt. Vi mister kontakten til vores Herre.

Bøn i praksis

Bøn skal praktiseres og leves. Ole Hallesby siger i Fra bønnens verden: „Det vigtigste arbejde, vi har, det udfører vi på knæ, alene med Gud, borte fra verdens larm og menneskers beundring.“ Og det er denne bog om bøn en fremragende guide og kilde til.
Søvik åbner for en lang række bedeemner, som var til stor inspiration for mig – for at bede mere konkret for aspekter omkring mission, familierelationer, vækkelse og vores land, og som giver ideer til, hvor man kan hjælpe! En anden god side ved bogen er de mange eksempler på, hvordan man kan bede for sig selv eller sammen med andre. Her er der mulighed for at hente inspiration til at komme ud af fastlåste mønstre i bønslivet.
Jeg får gåsehud, hver gang jeg hører om en ny kristen, der fortæller om første gang, vedkommende henvendte sig til sin far i himlen og bad om, at han måtte åbne sine uforståeligt kærlige arme. Det er i denne direkte kontakt med Gud, Jesus og Helligånden, vi lærer Ham at kende.

En grundbog i bøn

Bøn frem for alt er en grundbog i bønnens univers. En praktisk guide, med ideer til ens eget lønkammer og ideer til bøn med andre. En bog om hvordan Jesus lærte os at bede. Bogen kan stærkt anbefales, hvis du har svært ved at finde ud af, hvordan du skal udvikle dit bønsliv. Som overordnet hjælp fremhæver han nogle enkle principper for bønnen: Bøn er ikke magi. Bøn er ikke teknik. Det kan være en hjælp med struktur i stedet for kun at bede, „når man føler for det“. Bed med variation, bed på din egen måde.
En god ting ved at lytte til en mand, der kender til bøn, er at høre om bønnesvar. Det er enormt trosstyrkende at læse, at min bøn, som virker så lille, kan bevæge en Gud, der er så stor – og det har bønnen gjort. „Historien er tavs om store vækkelser, der ikke startede med bøn“.
Til sidst i bogen skitserer Søvik forskellige forhindringer for bønnen. Det overordnede problem er konflikten mellem vores samfunds hastighed og bønnens hastighed, som er to vidt forskellige verdener. Hvordan giver man sig tid, uden at blive stresset, i et samfund, hvor tid er penge? Ind i den situation, vi står i, forsøger Søvik at lære os den ro, bønnen kræver.

Oddvar Søvik: Bøn frem for alt 233 sider
225 kr.
Credo