Opbyggelig klassiker genudgivet

Forlaget Alstrup har genudgivet en klassiker af den nu afdøde kinesiske apostel Watchman Nee.Bogen, som reelt er et kort hæfte, er opdelt i tre dele, i tråd med bogens titel. Forfatteren fokuserer først på den kristnes hvile, det at „sidde“, dernæst på den kristnes arbejde og åndelige vækst, det at „vandre“, og endelig på den åndelige kamp, den kristne står i, det at „stå“.
Den røde tråd gennem bogen er Kristi fuldbragte værk. Pointen er, at vi skal holde op med at gøre noget, holde op med at anstrenge os og kæmpe, men i stedet regne med den fuldbragte sejr, Jesus har købt på korset. Dette både hvad angår frelsen, men også hvad angår helliggørelse, evangelisation og bøn.
Trods sit begrænsede omfang er bogen meget rig og er blevet en klassiker inden for den kristne opbyggelseslitteratur. Ikke mindst fordi den adresserer problemstillinger, som det er så let for os at falde i som følge af vores menneskelige natur. Det er dejligt, at bogen nu er blevet genoptrykt, så også nye generationer kan stifte bekendtskab med Nee.
Jesper Veiby

Watchman Nee: Sidde, Vandre, Stå • 48 kr. • Forlaget Alstrup