Salmeskat

Før Søndagen er afsluttet. Med de to sidste af fem cd’er, Op al den ting, som Gud har gjort og Lovsynger Herren, min mund og mit indre – og de er rigtig gode at lytte til.På førstnævnte cd synger Vor Frue Kantori og sangere fra Århus-egnen under ledelse af Poul S. Jacobsen 14 af de 23 salmer på cd’en. Resten er optaget i Sortebrødre Kirke i Viborg med kirkens kor, Viborg Domkantori og sangere fra Viborg-egnen og med Ingegerd Bogh som dirigent. Det er den af de fem cd’er, der indeholder flest nye salmer – nye i forhold til den „gamle“ salmebog vel at mærke, for en af de „nye“ er Ingemanns og Weyses „Der står et slot i vesterled“ fra 1838. Altså en fin mulighed for at lære nogle nye salmer godt at kende.
På den sidste cd synges 11 af salmerne af Det ny Kammerkor og sangere fra Hornslet-egnen under ledelse af Anders Gaden. Resten, dvs. 13, er lagt i hænderne på Birgitte Buur og sangere fra egnen omkring Lyng Kirke ved Fredericia. Det er salmer, der hører til trinitatis-tiden. Foranlediget heraf bemærker Mogens Hansen i det medfølgende lille teksthæfte: „Kalder man den tid for kirkeårets ufestlige halvdel, glemmer man, at hver søndag er en festdag. Salmer er festsange.“ Og det bekræfter den afsluttende cd i serien.
Jeg benyttede lejligheden til at høre alle fem cd’er: næsten seks timers mestendels frydefuld og berigende salmesang. Disse cd’er med udvalgte salmer fra Før Søndagen er et must for salme-elskere.
NJV

Før Søndagen IV: Op, al den ting, som Gud har gjort
69. min.
Før Søndagen V: Lovsynger Herren, min mund
og mit indre • 70 min.
Pr. cd: 149 kr. • Kirkebutik.dk-pris: 135 kr. pr. cd