Snedronningen for minikonfirmander

Bogen er et 10-lektioners undervisningsforløb for mini-konfirmander; den tager udgangspunkt i den såkaldte storyline-metode, der sætter børnenes fantasi i fokus, hvor der skal skabes sammenhæng mellem indlæringen og barnets egen virkelighed:„Der er ikke et oplagt bindeled mellem Biblen og børnenes verden. Derfor er det hensigtsmæssigt at introducere et eventyr, der kan udlægge Biblens budskab på børnenes præmisser“ (s. 9).
Her bliver H. C. Andersens beretning om Snedronningen så sat i vedkommende relation til bibelske tekster om skabelse, syndefald, dåb, fristelse, tillid, retfærdighed, nadver, næstekærlighed, død og opstandelse. Materialet er lige til at gå til og udmærker sig endvidere ved at veksle mellem fortælling, aktiviteter og film (en dvd-udgave af Dronning Margrethes decoupage-gendigtning af eventyret medfølger).

Tankevækker for andre

Anbefales på det hjerteligste. Også som en personlig tankevækker, hvis man forlængst har passeret minikonfirmand-stadiet.

Mette Møbjerg Madsen:
Minikonfirmander og Snedronningen
– undervisning i eventyrets rige 89 sider
(A4-format; spiralryg) + dvd 550 kr.
Religionspædagogisk Forlag