Unge menighedsråds- medlemmer får egne netværk

Gennemsnitsalderen er høj i de danske menighedsråd. Blot 2,4 procent af menighedsrådsmedlemmerne er under 35 år, og mange af de unge rådsmedlemmer føler sig alene i arbejdet. Derfor har Kirkefondet og en gruppe af unge menighedsrådsmedlemmer nu taget initiativ til at danne en række regionale netværk for rådsmedlemmer under 35 år. De nye netværk skal give mulighed for at udveksle erfaringer mellem de unge og ruste dem til arbejdet. Foreløbig er der planlagt fire regionale netværk, og de første møder finder sted i løbet af vinteren. Det nye initiativ støttes af Folkekirkens Udviklingsfond og afvikles i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd.
KP