Engagement kender ingen alder

76-årige Elly Stidsen er formand for
Kristeligt Arbejde Blandt Blinde. Hun har
været med i arbejdet i mere end 50 år.Hun kalder sig selv ”en gammel moster formand”. Og det er hun vel også. 76-årige Elly Stidsen.

Elly Stidsen (til venstre) kan lide at engagere sig.

Fuld af erfaring og glad for stadig at være med. Hun mener, hun nok kan tage sig sammen og yde endnu en indsats, og hun er et rutineret bestyrelsesmedlem. I 1963 kom hun i bestyrelsen for Kristeligt Arbejde Blandt Blinde (KABB) første gang. Og siden er hun blevet valgt til formand et par gange.
– Jeg har jo nok brugt mund, og så får man tit lov til at lave noget, lyder det med et smil fra Elly Stidsen.
I årenes løb har hun holdt mange møder rundt i landet.
– Det lå ellers slet ikke til mig, det der med at holde møder og rejse rundt, men Gud havde bestemt det anderledes, end jeg forestillede mig. Jeg kom til at kende mange mennesker og mødte gæstfrihed i gode hjem. Modsat min forventning blev jeg også glad for at holde møder. Glad for at forkynde ordet og fortælle om arbejdet i KABB. Taknemlig over at blive brugt af Gud, siger Elly Stidsen, der allerede har to møder booket i foråret 2008.

Blind fra barnsben

I stats-husmandshjemmet var Elly den ældste af fem søskende. De tre ældste søskende var født blinde, og allerede som 4-årig kom Elly sammen med en bror på Refsnæs, der var et børnehjem for blinde. Året efter fulgte en yngre søster til skolen.
Refsnæs blev hendes hjem. Her voksede hun op, og nogle af klassekammeraterne har hun stadig kontakt til. Fx Bitten, som hun skulle hjælpe med at lære punktskrift. Når de mødes i dag, snakker de tit om gamle dage på skolen, og så bliver der leet. Det er et ”værdifuldt venskab”, mener Elly.
– Mine forældre blev inviteret til skolen til min konfirmation. Det var den stor dag, husker hun.

På rette hylde

Efter skolen kom hun ind på Blindeinstituttet i København, hvor hun først gik i gang med en musikuddannelse. Siden blev hun uddannet væver.
Som 18-årig blev hun invalidepensionist, og hun havde noget arbejde i et kirkekor i København fra 1952-1967. I 1967 blev hun førtidspensionist og fik mere tid til at engagere sig i kirkeligt arbejde. Så det faldt ligesom naturligt, hvor hun skulle lægge sine kræfter, nemlig i KABB med kontor og lydbibliotek i Fredericia. Her havde hun allerede i en årrække deltaget i de forskellige aktiviteter. Under sloganet ”At de må se Gud” arbejder KABB med at bringe det kristne evangelium til blinde og svagsynede. Mere konkret betyder det, at foreningen sikrer, at Bibelen, kristne bøger og tidsskrifter er tilgængelige på et lydmedie. Rundt omkring i Danmark er mennesker hele tiden i gang med at indlæse fx kristne bøger på de moderne lydmedier. Og er man blind eller svagsynet, kan man låne disse udgivelser, ligesom man kan abonnere på et lydblad.

Gud er trofast

Dette engagement for at møde blinde og svagsynede med evangeliet har rod i de allerførste barndomsår. Kristentroen mødte Elly Stidsen først hos sin far, hvis familie bestod af ”stærke jyder”. Siden gik hun i søndagsskole, men det var først under forberedelsen til konfirmationen, at den dygtige præst gjorde ordet levende, og frelsen fik evighedsperspektiv.
Hun er ikke i tvivl om, at Gud er trofast, og at troen holder hele livet. Det gør hendes engagement til arbejdet blandt blinde vist også.