Fra Haderslev til Canada

Sognepræst Morten Larsen, 60 år, er ansat som præst for den danske menighed i Surrey nær Vancouver i Canada fra 1. januar 2008. Morten Larsen er netop fratrådt sit embede som sognepræst ved Gl. Haderslev Kirke for at gå på efterløn. Han er født i Vejby på Nordsjælland og var i sine første jobs udsendt til Bangladesh, først for Folkekirkens Nødhjælp (1972-78) og senere for Dansk Santalmission (1978-84). Så fulgte femten år som sognepræst ved Vamdrup Kirke, dog afbrudt af endnu et år i Bangladesh. I år 2000 kom han til Gl. Haderslev Kirke.
Schwartz