2008: Ateismens år – eller Guds år?

Et dagblad erklærede mod slutningen af 2007 året for Ateismens År. Det var et år, hvor ”fundamentalistiske” eller fanatiske ateister markerede sig kraftigt og voldsommere end tidligere. Den ”nye” (”militante”) ateismes bannerfører Richard Dawkins udgav ”The God Delusion”, der hurtigt kom på dansk (”Illusionen om Gud”), og snart fulgte Sam Harris med ”The end of Faith” (dansk: ”Troens fallit”) og Christopher Hitchens med ”god is not Great” (dansk: ”gud er ikke stor” – manden har forlangt, at ”gud” skal skrives med lille bogstav i titlen).
Det er ikke kun på bogfronten, ateismen viser sig. Vi ser det også på tv og diverse hjemmesider. Der findes ”Ateistisk Forum” og et ”Dansk Ateistisk Selskab”.
Ateismen er på fremmarch. For nogle handler det om at leve videnskabeligt og lægge al religion bag sig, for andre er det et opgør mod fundamentalismen, som de finder den i Islam. Man forsøger at bekæmpe al religion.
Hvordan stiller vi os til det? Skal vi bare se til? Eller skal vi lade 2008 være ”Guds år”?
Det er tankevækkende, at den franske præsident Nikolas Sarkozy, der repræsenterer et land forpligtet på verdsligheden, op til jul holdt en tale, der er blevet betegnet som historisk. Hans ærinde var at gøre op med en verdslighed, der afskærer fransk kultur fra landets kristne rødder. Han ønsker en positiv verdslighed, der betragter religion som en styrke, ikke en trussel. En nation, der ignorerer sin etiske, åndelige og religiøse arv, begår en forbrydelse mod sin egen kultur. Den venstreorienterede filosof Jürgen Habermas siger, at kristendom er fundamentet for frihed, samvittighed, menneskerettighed og demokrati. Vi har ingen anden mulighed end at nære os ved den kilde. Alt andet er postmoderne snak.
Der er måske en modrevolution i gang i forhold til ateismen. Kristendommen vil i modsætning til ateismen ikke frelse verden, men alene den enkelte.
Der er brug for en besindelse på kristendommens altomfattende betydning. Kirken – du og jeg – må være langt mere aktive for at bringe troen tilbage til danskerne, på alle niveauer i samfundet. Vi har som folk – mere end nogen sinde før – brug for en åndelig og folkelig vækkelse. Lad os bede og arbejde for, at 2008 bliver ”Guds år”.