Børnene og kirken

„Som forældre ønsker vi at gøre det allerbedste for vore børn. Vi ønsker at give dem det bedste, vi har, og som kristne forældre ønsker vi at give dem et liv med Gud. Vi ønsker, at børnene skal vokse op med og i den kristne tro, at de en dag selv tager stilling til at leve med Gud. Derfor optager det kristne forældre meget“.Sådan skrev jeg som indledning på min anmeldelse af bogen Giv børnene det bedste (anmeldt i Udfordringen uge 43/2007), som er blevet til omkring børnearbejdet ved Emdrup Kirke i København. Bogen sprang ud af kirkens „Projekt Forældresamarbejde“, som er beskrevet i rapporten Sammen gør vi det bedre – og det er netop den rapport, der skal anmeldes her.
Birgitte Kjær, der er lærer og cand.phil. i kristendomskundskab og deltidsansat som sognemedhjælper i Emdrup Kirke til børne- og forældrearbejde, står bag rapporten.
I kapitel 1 samler hun en række overordnede overvejelser om samarbejdet mellem menighed og forældre. Der er flere gode tanker i det kapitel. Hun slår bl.a. fast, at ”børnene er til, fordi Gud vil det. Han har skabt dem med hver deres individualitet. Han har villet dem, og han vil dem. Han ønsker, at de skal leve et fuldt og helt menneskeliv. Det indebærer, at de kender ham, som har givet dem livet.“

Masser af god inspiration
til børnearbejdet

I kapitel 2 giver hun en kort beskrivelse af Emdrup Kirke og „Projekt Forældresamarbejde“, og det uddybes og konkretiseres i kapitel 3-8, hvor hun refererer til de samarbejdsformer, de har brugt, og de erfaringer, de har gjort. Her er der meget godt at hente – også praktiske idéer, som der var for lidt af i „Giv børnene det bedste“. Kirker, menigheder, præster, menighedsråd og kirkernes børnearbejdere kan her finde masser af god inspiration til børne- og forældrearbejdet i deres egen kirke. Lad mig f.eks. nævne afsnittene om „Arrangementer med fokus på kristen opdragelse i hjemmet“, „Workshoppen ’Vore børn og Gud’“ og „Materialekendskab“. I kapitel 9 finder hun konklussionen på „Projekt Forældresamarbejde“ i form af beslutninger om fremtidens forældresamarbejde i kirken.
Bagest i hæftet finder man 11 væsentlige bilag og en litteraturliste, der knytter sig til „Projekt Forældresamarbejde“; også her er der gode idéer at finde, bl.a. om „gudstjenesterne set i børnehøjde“, noget vi mangler i mange kirker, menigheder og missionshuse.
Hæftet kan varmt anbefales som inspiration til at gøre kirkens børne- og forældrearbejde endnu bedre.

Birgitte Kjær:
Sammen gør vi det bedre
– Rapport om et udviklingsarbejde i
Emdrup Kirke, København
127 sider • 60 kr.
Teologisk Pædagogisk Center