Den fælles forskellighed

Nogle kan måske undertiden mene, at Dialogcentret bærer sit navn lidt med urette: at det nærmere er et konfrontations-center. Til dem er der rigtig godt nyt at hente i den foreliggende bog.Jens Linderoth har sat to folkekirke-præster stævne til en række samtaler om tro og praksis. De to er grundtvigeanske Jens Ole Henriksen og indre-missionske Esper Thi-demann, så forskelligheden skulle pr. tradition være til at tage og føle på.
Selv betegner Jens Linderoth sig som „noget midt imellem“ og fortæller, at samtale-bogen udspringer af hans store kærlighed til folkekirken:
„Jeg kan ikke forestille mig nogen bedre kirke til at bringe vidnesbyrd om Kristus end den rummelige, brede folkekirke. Hvis vi folkekirkefolk ellers husker at holde os til Ham og være ærlige, redelige og åbne – også om vore konflikter og uenigheder“ (s. 9).
Dé kommer åbent og ærligt frem på bordet her. Det er ikke anmelderens opgave at gå nærmere ind på de mange synspunkter, der luftes undervejs – alene konstatere, at en bred vifte af emner er i spil: Grosbøll-sagen, bibelsyn, lidelse og ondskab, helliggørelse, frelse og fortabelse, synd og tilgivelse.

Smuk og åben dialog

Det er en smuk, åben dialog, hvor deltagerne også formår at flytte sig mod hinanden, men alligevel fastholde forskellighederne. Det er en samtale, du selv deltager i, når du læser bogen … hvilket stærkt skal anbefales.
Du risikerer at blive klogere på både folkekirken … og din egen tro, hvor den evt. udfordres.

Jens Linderoth: Hvorfor er vi i kirke sammen?
210 sider • 159 kr.
Dialogcentret