Værdifuld bog om lidelsens problem

I ”Råbet fra askedyngen” behandles spændingen mellem ondskabens eksistens på den ene side og troen på Guds almagt på den anden side.Her i Udfordringen var der i januar en boganmeldelse, der specielt handlede om Jobs bog og lidelsens problemer. Melvin Tinker anskuer tingene på en lidt anden måde: Han får Det Ny Testamente og Jesus med ind i billedet – og det ændrer meget!I forordet skriver forfatteren, at formålet med bogen ikke er at give læseren svaret på ondskabens problem generelt eller lidelsens problem i særdeleshed. Derimod er målet, ved dels at give et bibelsk overblik og dels at udlægge en række centrale bibelafsnit, at forsøge at give praktisk hjælp til at leve livet i en ødelagt og lidende verden.

Ondskaben og Guds almagt

Som et eksempel på Guds måde at handle på indeholder første kapitel en beretning om den største naturkatastrofe i det 18. århundrede, nemlig da Lissabon blev totalt ødelagt af et jordskælv. Det skete på Alle Helgens Søndag, kirkerne var fyldt til bristepunktet, og 30 af dem blev ødelagt. På seks minutter døde 15000 mennesker, og andre 15000 lå døende.
Den franske filosof Voltaires simples spørgsmål var da også: Hvordan kan nogen tro på en kærlig og almægtig Gud efter dette?
Ikke kun en radikal og verdslig filosof kunne sige sådan: Millioner af kristne slås også i dag med dette spørgsmål og problem.
Her oplever vi spændingen mellem ondskabens eksistens på den ene side og troen på Guds almagt på den anden side.
Den uønskede lidelse møder vi, når den tilsyneladende er blottet for mening, f.eks. i moderens skrig:“Hvorfor skulle mit ti dage gamle barn dø?“ Eller hos den spastiske pige, der spørger: “Far, hvorfor kan jeg ikke gå?“

Formål med lidelse?

Hvordan kan nogen tro på en kærlig og almægtig Gud efter dette, spurgte Voltaire efter jordskælvet i Lissabon i 1755 – et spørgsmål, der er stillet millioner af gange.

Mange teorier går på, at der er et formål med lidelser – og der er stadig mennesker, der kan takke Gud for de prøvelser, de måtte igennem.
Noget af det gode, som kan komme ud af ondskab og lidelse, kan glimtvis ses i dette liv. F.eks. bliver vi mere omsorgsfulde, mere medfølende og grundlæggende mere hele mennesker gennem lidelsen.
En prøvet kristen sagde: “Det vigtigste spørgsmål til Gud er ikke: Hvorfor tillod du dette? – Men: Hvad vil du lære mig igennem dette?“
Både ved eksempler hentet i Salmernes Bog og måske særlig i bogens 8. kapitel, der har overskriften :“Hvad siger Jesus?“, forsøger Tinker at forstå Guds overordnede tanker og formål med at tillade lidelse. En lidelse og sorg, der rammer retfærdige og uretfærdige. Kristne og ikke-kristne.
Vor Herre og Frelser blev prøvet i sine forfærdelige lidelser, også på korset. Han kendte til fortvivlelse og forladthed. Jesus råbte fra korset med høj røst: “Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?“ Men også: “Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.“
Romerbrevet 8,28 siger, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Alt? Også smerterne og problemerne? Det er, hvad Gud siger!
Læs denne værdifulde bog, og bliv fortrolig med, hvad du oplever – og skal opleve – på din livsvandring.
„Først når væven er standset,…“

Melvin Tinker:
Råbet fra askedyngen
122 sider
148 kr.
Logos-Media