– Du er tilgivet!

Åge M. Åleskjær
Norsk præst
og forfatter

Der er mange af dem, der ikke er kristne, som oplever, at de kristne har skabt en væg for dem, som hindrer dem i at møde Gud, og det er vigtigt, at vi ikke gør det. Jesus var ikke sådan. Farisæerne (de selvretfærdige på Jesu tid) stod parate til at stene synderne. Det, som irriterede dem mest af alt, var, at Jesus besøgte de udstødte og synderne. Han spiste med dem og tilbragte tid sammen med dem.
Han sad ikke og sagde: – Jeg vil ikke være i dette selskab, der er for mange syndere her. Jesus var der med frelse, nåde og kraft, og det er vigtigt for os at forstå, at vort frelsesbudskab er, at han er fuld af nåde og sandhed. Jovist skal sandheden komme, men nåden kommer først!

Han frelser og tilgiver først, og så vil han forvandle dig, så du begynder at leve et nyt liv, og vi tror på, at kristne skal bære frugt, som er omvendelsen værdig. Vi tror, at kristne skal omvende sig fra synd. Men det jeg siger er, at den, der ikke tror, skal blive mødt med nåde.
Der står i Paulus’ 2. brev til Korinterne 5,19: ”Det var Gud, som i Kristus forligte verden med sig selv, idet han ikke tilregnede dem deres overtrædelser og lod ordet om forligelsen lyde iblandt os.”
Vi har et godt nådes budskab til dig, som ikke er kristen. Vi har et budskab, som siger, at Gud har tilgivet dig. Fra Guds side er du allerede frelst. Han forventer blot, at du tager imod hans frelse, og den frelse findes i Jesus Kristus.

Det er fantastisk at opdage Guds nåde. Ved sin død på korset borttog Jesus hele verdens synd, også din synd. Det var synden, som skilte os fra Gud, men Jesus har løst syndeproblemet ved at tage hele straffen på sig. Derfor måtte han dø, for hele verdens synd blev straffet med dødsdom. Således har Jesus åbnet vejen til Gud; synden er sonet, den er væk. Gud rækker sin hånd ud til dig og siger: – Du er tilgivet!

Åge M. Åleskjær er præst i Oslo Kristne Senter, der er den største frikirke i Norge. Denne artikel er fra bogen ”Vejen til Himmelen”.