Religion og politik – en farlig cocktail?

Herrens Mark hedder et nyt tidsskrift, der sætter fokus på religion og politik og gerne vil bidrage til et mere nuanceret syn på spørgsmålet i den offentlige debat.Udgangspunktet er, at religion og politik altid har forholdt sig til hinanden, og tidsskriftet kommer på de godt 100 sider ganske godt omkring spændingsforholdet mellem religion og politik, både geografisk og historisk. Der redegøres for, hvordan man andre steder og til andre tider har håndteret problemet, og det er bestemt ikke uinteressant læsning.
Tidsskriftet kan rekvireres gratis fra Garnisons Kirke.
NJV

Claus Oldenborg (red.): Det offentlige rum. Tidsskriftet Herrens Mark – Åndshistoriske vinkler på religion og politik – Nr. 1 • 111 sider • Garnisons Sogns Menighedsråd