Håndholdte prædikener

Frederik Hjerrild har i mange år været præst ved Enghave kirke i København. I anledning af at han er blevet emeritus, har Aros udgivet et lille udvalg af hans prædikener.De kaldes dogmeprædikener. Hjerrild mener nemlig, at nogle af dogmereglerne fra filmens verden kan være gode at bruge på prædiken-genren; det uddyber han nærmere i det lille udmærkede forord til samlingen, hvori han skriver om gudstjeneste og grænseoverskridelser i tro og håb: „Gudstjenesten er en genkommende fejring og markering af Guds og menneskers fælles grænseoverskridelse.“ Prædikenerne er knyttet til tiden og stedet, de er holdt i, og kan nok virke ganske „håndholdte“ – måske endda mere end „ånd-holdte“.
NJV

Frederik Hjerrild: Håndholdt tro og håb – Dogmeprædikener • 132 sider • 198 kr. • Aros