Folkekirken byder religiøse mennesker velkommen

De fleste folkekirkepræster er åbne over for folk med en anden religion, viser undersøgelse.Er Folkekirken parat til at tage imod religiøst søgende mennesker?

Undersøgelsen blandt 310 danske folkekirkepræster er udgivet i bogen Karma, Koran og Kirke fra Forlaget Univers.

Ja, de fleste folkekirkepræster er i hvert fald, viser en undersøgelse blandt 310 præster. Hele 71 pct. af præsterne ser nemlig den religiøse mangfoldighed i samfundet som en berigelse. 61 pct. mener desuden, at Folkekirken kan gøre mere for at gå indvandrere med ikke-kristen baggrund i møde.
Undersøgelsen er såkaldt ”repræsentativ stikprøve” og blev for nylig offentliggjort i bogen Karma, Koran og Kirke fra Forlaget Univers. Bogen er redigeret af Berit Schelde Christensen, generalsekretær for stiftssamarbejdet Folkekirken og Religionsmøde, Viggo Mortensen, leder af Center for Multireligiøse studier, og Lars Buch Viftrup, konsulent for IKON. Karma, Koran og Kirke bygger på 310 besvarelser på et spørgeskema, som blev sendt ud til 535 udtrukne folkekirkepræster.

Tre udfordringer

Men selv med den store religiøse åbenhed er det ikke religionerne, der topper listen over Folkekirkens udfordringer. To tredjedele af præsterne mener nemlig, sekulariseringen, dvs. verdsliggørelsen i samfundet, er den største udfordring. Først herefter kommer blandingsreligiøsiteten ind med 31 pct., og kun 7 pct. betragter islam som en trussel. I sogne med mindst 10 pct. indbyggere af anden etnisk baggrund end dansk svarer dog ca. en femtedel af præsterne, at islam er en udfordring.

Hip som hap?

Men de fleste ser altså den religiøse mangfoldighed som en berigelse. Betyder det så, at andre religioner kan være en vej til ”frelse”? Nej, siger 38 pct. af præsterne – i gennemsnit.
For der er nemlig en lille forskel på mandlige og kvindelige præster. Næsten halvdelen af mændene siger nej, mens et flertal af kvinderne siger: Det kan vi ikke vide noget om! En femtedel af de kvindelige præster går videre og siger ”Ja, det tror jeg” til spørgsmålet om, hvorvidt andre religioner kan frelse.

Den lille forskel

Forskellen mellem mænd og kvinder afspejler sig også i, hvad de mener, Folkekirkens vigtigste opgave er i forhold til indvandrere med en anden religion.
Hvor flertallet af mændene siger, kirkens vigtigste opgave er at forkynde det kristne budskab, peger 85 pct. af de kvindelige præster på behovet for at arbejde for fredelig sameksistens eller bidrage til integrationen.
Undersøgelsen tegner også et billede af tre præstetyper i deres forhold til andre religioner. Der er den klassiske præst, der kun sjældent møder mennesker fra en anden religiøs baggrund, den kæmpende præst, der ser multireligiøsitet som en trussel, og den dialogsøgende præst, der ser religion som en ressource og ser troen som en bro til fælles forståelse.